18. juli 2024

Vi har syndet!

Nådige Gud og Skaper. Vi har syndet mot deg. Vi har vendt oss bort fra deg og tilbedt alle falske avguder. Nå høster vi fruktene av vår tilbedelse. De har inntatt våre liv og legger øde alt som du ønsket å gi liv. Det er deg vi har syndet i mot. Du er barmhjertig, nådig og rik på miskunn. Likevel har vi vendt deg ryggen. Vi fortjener dom. Vi fortjener død og fordervelse. I årevis har vi invitert dødens ånder inn i vår nasjon, inn i våre nabolag og hjem. Våre institusjoner er hengitt vår selvgodhet. Vi tror vi kan frelse oss selv. Vi lar alt dreie seg om oss selv og hva vi begjærer. Vi har drept uskyldige liv. Vi tar livet av det ufødte barn. Vi ærer ikke lenger våre fedre og mødre. De eldste blant oss har vi gjort til en parasitt. Vi har vendt samfunnet på hodet og tatt fra individet sin suverenitet. Staten har blitt vår avgud som vi har satt i ditt sted.

Å, himmelens Gud, må du gi oss omvendelsens ånd! Må du vise oss nåde i denne tid når pest og sott går frem på jorden. Din nåde er noe vi ikke fortjener, men vi roper ut etter den, fordi vi vet du ønsker å tilgi. Vend våre hjerter tilbake til deg og må vi aldri forlate deg igjen. Våre nasjoner er som svulster, fylt til randen av synd og urettferdighet. Verden er syk. Vi trenger deg, vår Frelser!

Vi har syndet mot deg og forkynner løgner som ødelegger gutter og jenter, fedre og mødre. Familiene er ødelagte og skolene er avgudstempel. Herre vær oss nådige!! Må våre hjerter knuses av vår syndige ferd. Gi oss å ydmyke oss foran deg, du vår eneste frelse.

Må gudsfrykt igjen komme over våre liv. Gi oss å frykte deg, den eneste sanne Gud.

Hvor lenge skal det vare? Smerten er for stor til å bære. Gud vær oss nådig. Vi har syndet!!!