20. mai 2024

En relasjonell Gud

Siden tidenes begynnelse har kunnskapen om Gud vært en stadig trussel mot kjennskapen til Gud. Bruker vi tid til å studere skriften finner vi stadige hint om at Gud er så mye mer levende og relasjonell enn vi ofte våger å tro. Gjennom tidene har Gud så altfor ofte blitt en fjern institusjon som representeres her på jord gjennom sine menneskelige representanter. Dette har aldri vært Guds hensikt. Han lengter etter personlig samfunn med ethvert menneske. Du og jeg er kalt inn i nærhet, personlig, gjennomsiktig og intimt. Skapt i Guds bilde skulle vi være mottakere av den enorme fylden i Guds vesen. Hans lengsel var at vi skulle svare på kallet.

Guds attributter har også blitt institusjoner. Vi lærer sannheter om Gud og det blir ofte abstrakte uttrykk som vi ikke har noe forhold til. Dermed erfarer vi ikke den sanne Gud, men ser i beste fall en skygge på avstand.

Å stige inn i relasjon med Gud er den eneste sanne hensikt. Gjennom Jesu forløsende verk, kan vi alle få tilgivelse for våre synder. Vi kan omvende oss fra den brutte relasjonen og stige inn i noe som er gjenopprettet i Kristus. Der blåser den Hellige Ånds vind liv.

Gud er ingen institusjon og kommer aldri til å bli det. Han er ytterst relasjonell. Dette gjør Ham i stor grad uforutsigbar, nettopp fordi relasjon handler om sammenheng. Samtidig, når vi er knyttet til Gud i en sann relasjon, vil vår tro og tillit til Ham vokse, slik at livsreisen, uansett hvordan den ser ut, blir en trygg vandring.

Leser vi skriften kan vi finne ting som virker selvmotsigende fra vårt perspektiv. Da virker det som om Gud er urettferdig og ikke behandler mennesker likt. Når vi dømmer slik har vi sett bort fra den unike relasjonelle sammenhengen. Hvorfor opplevde Job slik motgang, mens andre virker å ha levd liv i overflod og medgang? Hvorfor ble noen helbredet, mens andre ble det ikke? Hvorfor har noe mye mens andre har lite?

Alt dette kan bare besvares ved å forstå Gud som en relasjonell Gud. Det unike ved hver sammenheng gir kontekst for at Gud handler ulikt, men samtidig er den Han sier Han er, både i natur og karakter.

Det uforutsigbare ved Gud er dermed også det som gir rom for liv og dynamikk. Du er unik og vil erfare Guds vesen i din relasjonelle sammenheng. Ingen andre vil erfare det du gjør på samme måte. Samtidig kan vi alle si etter å ha erfart Ham, at han er barmhjertig, nådig, rettferdig, sannferdig og verdig all pris.

Universets Skaper er større enn noe du kan forestille deg. Hvert eneste menneske vil få erfare noe unikt, samtidig som Han forblir den Han sier Han er. Kom nærmere den sanne Gud! Rop ut etter større åpenbaring. Han vil svare deg.