15. juni 2024

Vekkelse og reformasjon – det er vår vakt!

Kanskje mer enn noen annen tid har mange innsett at mange av tidens internasjonale hendelser er manifestasjoner av noe som vedgår oss alle. Det handler om nasjonene, men det er samtidig lett å gå i en felle. Den eneste måten å nå nasjonene på er ved å nå det som kan forandres. Da handler det om mennesker. Det er i våre hjerter kampen står. Nasjoner bygges som hus, av deler.

Den evangelikale lederen David Barton regnes som en av USAs mest inflytelsesrike. Han er bevisst behovet for å bygge innenfra. Dette er en mann som har rik forståelse både av Skriften og av spesielt USAs historie. Nylig talte han et kraftfullt budskap hvor han virkelig understreker behovet for at hver og en av oss engasjerer oss der vi er. Det nasjonale, sier han, er summen av alle lokale initiativ. Slik forandrer vi nasjonene. Vi har gått oss vill ved å tenke at vi hele tiden må jobbe ovenfra og ned, mens Guds vei er nedenfra og opp. Derfor trenger vi grasrotsbevegelser som er bevisst kallet.

Barton avslutter med å oppsummere følgende punkt, hvor det handler om:

  1. Individuell og lokal handling
  2. Å være villig til å gjøre disipler av andre
  3. Praktisk tilegnelse av Bibelen
  4. Det er en prosess, ikke en hendelse
  5. Fler-generasjonell overføring
  6. Mye hardt arbeide

Du kan se opptak fra talen som han hadde i Eagle Mountain International Church den 10. januar. Her gir han oss også forståelse av hvordan vekkelse fungerer. Vi kan være midt i den, men bare i ettertid innser man at det var vekkelse. Ofte kan den vare i flere tiår. Dette er et budskap som krever respons, men også er svært oppmuntrende.

Bartons tale er på engelsk.

https://www.youtube.com/watch?v=xo_MjvT6NOc