20. juli 2024

Langfredag 2020

Langfredag er egentlig fortsettelsen av feiringen som startet kvelden før. Jesus går gjennom den svært så urettferdige rettssaken som skjer foran Israels yppersteprester, eldste og skriftlærde, samt de romerske herskerne. Alle disse eksponeres som korrupte i sine hjerter fordi de er redde for å miste posisjon og status i samfunnet. De har opphøyet seg selv i stolthet.

Gjennom all denne urettferdigheten maktet Jesus å vandre fri til å tilgi og gå i forbønn for dem som hatet ham. Dette åpenbarer den himmelske Guds kraft for en verden som ligger i synd. Var det noen som hadde klarsyn nok til å se at det var en grov urettferdighet som fikk uttrykk da Jesus ble hånet, slått, mishandlet og ført til korset? For en ydmykelse det må bli på åpenbaringens dag, når det blir klart at kongenes Konge ble pisket og ydmyket, ja han ble gitt en krone av torner og nedverdiget som det usleste menneske.

Her blir syndens mørke åpenbart. Den er blind, ond og brutal. Den er fullstendig oppslukt i mørke og gjør mennesker som rovdyr å regne. Kontrasten mellom den ydmykede Jesus som vandret lidelsens vei og det som skulle åpenbares var ubegripelig.

Korsfestelsen fullendte lidelsen. Der møtte synden sin overmann i kjærligheten. Naglene skapte gjennomtrengende smerte. Større var likevel smerten fra syndens byrde. Mens han hang der skjedde det at hjertet brast og legemets død kom. Det var fullbragt! Den himmelske kjærlighet hadde seiret over synd og mørke!

Gud manifesterte sine hensikter ved å ryste både tempelet og jorden. Det kunne bevitnes at forhenget til det aller helligste revnet ovenfra og ned, som om den høye Gud selv åpnet veien. Samtidig skjedde det et skifte i det naturlige, som om tektoniske plater ble forskjøvet. Jorden skalv og klipper revnet.

Her ser vi altså en som er i stand til å røre ved hele skaperverket. Han manifesterte seg gjennom alt som skjedde. Dette ble en åpenbaring for mange og det ble erkjent at Jesus i sannhet var Guds Sønn.

Har vi fått denne åpenbaringen selv? Selv om vi ikke var tilstede har vi et vitnesbyrd å gå til. Guds Sønn ga sitt liv for at du og jeg kan leve fri fra synd og igjen vandre i nærhet til den evige Gud.