21. mai 2024

Esekiel 9 Straffen over Jerusalem

Jeg hørte ham rope med høy røst og si: Kom hit med straffedom over byen, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd! Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre porten, som vender mot nord, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd. Midt iblant dem var det en mann som var kledd i linklær og hadde skriveredskaper i beltet. De kom inn og stilte seg ved kobberalteret. Israels Guds herlighet hevet seg opp fra kjerubene, som den hvilte på, og flyttet seg til husets dørterskel. Han ropte til den mannen som var kledd i linklærne og hadde skrivesakene i sitt belte. Herren sa til ham: Gå midt igjennom byen, midt igjennom Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de mennene som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. Og til de andre hørte jeg ham si: Gå igjennom byen etter ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen!

Gamle folk, unge menn og jomfruer, spedbarn og kvinner skal dere hogge ned for fote. Men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er på. Dere skal begynne fra helligdommen. Og de begynte med de gamle mennene som sto foran huset. Han sa til dem: Gjør huset urent og fyll forgårdene med drepte! Dra ut! Og de dro ut og slo ned folket i byen. Mens de dro ut for å slå dem ned, og jeg ble tilbake, falt jeg på mitt ansikt og ropte: Å, Herre Herre! Vil du ødelegge alt som er igjen av Israel, når du utøser din harme over Jerusalem?

Han sa til meg: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor. Landet er fullt av blodskyld, byen er full av urettferdige dommer. For de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke. Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem. Jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode. Og se, den mannen som var kledd i linklærne og hadde skrivesakene i beltet, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort som du befalte meg.