21. april 2024

Frigjøringsdagen 8. mai 1945

I dag feirer vi Norges frigjøring fra okkupasjonsmakten Tyskland. Vårt land var okkupert av fiendemakt fra 1940 til 1945.

Få kjenner til krigens realitet i dag. Det er som et fjernt minne for de fleste. Noen vet ikke noe om det i det hele tatt. Hvorfor er det viktig å markere en slik dag?

Vi kan lære fra historien at dersom vi ikke kjemper de ideologiske slagene først, så kommer inkarnasjonen av destruktive ideer på et tidspunkt. Nasjonalsosialismens fremtog i Tyskland ble til slutt overveldende og krig et faktum. Mange varslet om ideenes inntog, blant annet Dietrich Bonhoeffer, men folket var ikke i stand til å se det, og reagerte dermed ikke. Det som i stedet skjedde var at mange blindt fulgte dette nye.

Dette viser oss igjen hvor viktig det er at vi vokter over individets suverenitet og verdi. Hver nasjon må ha lover som beskytter folket mot overgrep fra makthavere. Det må også finnes gyldige redskap som holder ledere og makthavere tilregnelige, nettopp fordi historien viser at det er denne veien overgrep mot folket kommer.

De som i krigsårene opplevde smerten og utryggheten vet å verdsette frihet. Mange mistet sine kjære. Mange nordmenn ble helter som ga sine liv for andres frihet. De trodde på noe større enn seg selv. Derfor kjempet de for nasjonen.

Hvilke ideer fant vi i hjertet av det som skjedde? Det har blitt fortalt at Hitler var i India og ble eksponert for østens religioner. Hinduismens kastesystem sier at noen mennesker er mer verdifulle enn andre, altså at noen har rett til å råde over andre på grunnlag av et forkastelig menneskesyn. Det er dermed en åndslære vi står overfor, siden de er født ut av østens religioner.

Svastikaen er et dypt religiøst symbol, både i buddhisme og hinduisme. Dette ble kjennemerket på Hitlers Nasjonalsosialisme (Nazismen). Det er god grunn til å tro at Hitlers åndelige kilde var nettopp disse østens religioner. Satt inn i den europeiske sammenhengen ble det manifestert ved at den ariske rasen ble opphøyet over alle andre.

Vår frihet ligger i å kjenne sannheten. Kun da makter vi å skille det gode fra det onde. Det er aldri godt nok å bare fortelle neste generasjon HVA de skal tenke, for da blir de ikke tenkende vesen. Vi må lære dem å bruke «motoren», nemlig HVORDAN man tenker.

Hva er vår sannhetsreferanse i dag? Hvor tar vi vårt tankegods fra? Det vi kan lære fra 2. verdenskrig er at okkupasjonsmakten tidlig demonstrerte at selvstendig tenking måtte undertrykkes. På politisk nivå ble alle partier forbudt, bortsett fra Nasjonal Samling, som ble ledet av Vidkun Quisling. Med overtalelse og tvang søkte de å omvende det norske folk til nasjonalsosialismen. Sensur og forfølgelse fulgte.

Den amerikanske presidenten, Abraham Lincoln skal ha sagt: «Ikke noe menneske er godt nok til å regjere et annet uten dennes samtykke.» Det ligger altså noe ytterst moralsk i det å skulle ha myndighet over andre. Institusjoner er ikke moralske. De er redskap som er bygget på moral og etikk. Dermed må vi alltid vokte oss for hva som bygger våre nasjoner.

Når vi i dag feirer frigjøringsdagen, så må det være for å vekke oss opp til å holde individets suverenitet høyt. Vi har iboende verdi som skal voktes. Derfor skal vår grunnlov beskytte oss fra overgrep. Derfor skal det militære vokte folket og tjene dets interesser. Derfor skal alle ministre og overhoder være tjenere. Derfor skal vi kunne velge hvem som får stå med dette ansvaret.

Så ender det opp med å legge ansvaret for vår framtid på dine og mine skuldre. Hvilke tanker underholder vi? Hva former vårt samfunn? Hvor har du din sannhetsreferanse?

Frihet er så mye mer en politisk frihet. Den er til slutt en realitet i vårt indre. Det er en som hevder å være Veien, Sannheten og Livet. Å kjenne Ham er å kjenne sannhet. Å vandre i sannhet er å være fri. Der begynner det og der ender det.

Vil du være fri?