12. april 2024

Frykter vi kollapser?

Når vi bygger opp industri og forretningsliv ser vi en tendens til konsentrasjon av markedsmakt. Dette er til stadig tid en uheldig tendens fordi vi alltid finner ut hva det viktigste er når det hele kollapser. Mer jevne historiske mellomrom ser vi kollapsen av giganter og titaner i markedet. De vokser seg for store og er av ulike grunner ikke i stand til å tåle omstendighetene som råder. For noen er det gjeld. For andre er det ny innovasjon. Andre får interne vansker og listen kan fortsette. Konkurranse er en god ting når en gjør det på rett grunnlag. En utfordring med markedsmekanismen er også forbrukerens tendens til å tenke snevert når en alltid går for pris og aldri er i stand til å tenke større enn dette. Dette kan for eksempel være årsaken til at en lokal butikk presses ut av store kjeder med større forhandlingsmakt. Dermed fjerner en også den økonomiske gevinsten fra lokalsamfunnet.

I et jubileumsår som 2020, hva skal vi så forvente? Når eiendommer har havnet på få hender som i stor grad styrer markedet? Når store matvarekjeder kontrollerer dagligvaresektoren? Aktørene på ulike marked har blitt få og konsentrerte. Hvordan ser Gud på dette? Hvordan er mulighetene for den lille entreprenøren? Med litt kreativitet er der nok alltid plass, men kampen er ofte nådeløs. Fra et bibelsk historisk perspektiv, skulle vi være bekymret når rystelsen også rammer store enheter? Vi ser presset også på statlige institusjoner. De strekker ikke til når presset blir stort nok. Hvordan tenker vi rundt dette? Ofte er problemet at nok ikke er nok. Så mange søker etter mer enn det som er nok. Vi er ikke tilfreds, fordi vår suksess defineres nesten som grådighet. Vokser en ikke, så er det ikke greit. En av livets første lærdommer bør være det som både ordspråket og apostelen Paulus lærer oss, nemlig det å være tilfreds, enten vi har mye eller lite. Gud er vår forsørger og han vil ta seg av sine.

Når samfunnet derimot blir fylt opp av grådighet må vi nesten forvente at rystelsen vil gjøre noe med dette. Vi kan ikke naivt tro at Gud er nådig mot noe som helst av det som har reist seg imot hans hensikter. Guds rike er relasjonelt, lokalt, tilregnelig og gjennomsiktig.

Så la oss forberede oss til å introdusere på ny visjonen om Guds rike i alle nasjoner. Jesus kom for å forkynne dette gode budskapet. Der er det håp, framtid og fred. Der er det kraft til liv og inspirasjon til innovasjon. Der finner entreprenører løsninger som er til velsignelse for mange. Det er et rike som tenker stort, ikke snevert og grådig. Det som rystes er ikke solid nok til å stå.

La oss forvente Guds inntreden og forberede oss til å vandre med Ham!