21. april 2024

Ester-kallet

Guds arena handler om hele skaperverket. Når vi står i Guds tjeneste kan vi ikke begrense ham til det vi får plass til i vår forståelse. Gud er aktiv på alle områder. Det som så ofte undrer ham er hvorfor så få står for hans sak. Synd og uvitenhet er årsak til at vi er bundet.

Har du et villig hjerte, men ser ikke hvordan du kan tjene Gud, ja da kan det være tid for å søke hans ansikt. Han lengter etter å forløse helbredelse til mennesker og nasjoner. Du har et slikt kall.

Vår personlige vandring er så unik. Noen kommer fra smerte, mens andre fra glede. I dag føres mennesker mot viktige valg. Hvorfor ble Ester valgt ut av Gud til å stige inn i en rolle hvor hun kunne føre frelse til sitt folk? År med forberedelse gikk foran dette kallet. Ester vokste i en indre styrke og i forståelsen av sin identitet. Det var år med tjeneste og overgivelse, som oftest ubemerket, som førte til den ærefulle posisjonen. Da Gud åpnet døren var hun klar. Kallet krevde enda sterkere overgivelse. Det innebar farer som kunne koste henne livet. Midt i situasjonen erfarte hun også Guds utfrielse. Hennes personlige valg førte velsignelse over et helt folk. Det førte også dom over urettferdighet. Gud er vår hevner, for han er den rettferdige dommer.

Det er Ester-tid i Norge. Mange har blitt forberedt i det skjulte. Gud kaller frem disse ydmyke, saktmodige og sterke menneskene. De søker ikke anerkjennelse fra mennesker, men ønsker bare å glede Gud med sine liv. De ser gjennom prøvelsene og lengter etter den ene om kan fylle alle deres behov. Skulle offeret kreve livet som innsats ser de likevel gjennom prøvelsen. De står som Ester, som Daniel og hans venner, som David og de mange troens helter. De viker ikke til høyre eller til venstre, men ser til Ham alene, troens opphavsmann og fullender.

Gud skal utfri sitt skaperverk fra mørkets makt. Hans Sønn har gitt sitt liv for alt det skapte. Nå sitter han på tronen i det høye og kjemper. Kanskje har han reist seg, slik Stefanus så det i sin visjon. Han lengter etter at alle skal komme til sannhets erkjennelse og finne helbredelse, finne hjem – til Far.

Hvor har Gud kalt deg? Virker det for stort for deg? Se til Ham og ta et steg i gangen. Han vil lede deg. Han vil være trofast og føre deg fram, inn til den evige arven.

Kanskje er det for en tid som denne at du skal svare på det kallet Gud har gitt deg?