12. april 2024

Profetisk ord fra ACPE

Det finnes mange grupper som aktivt søker Gud for å kunne forstå tiden. Et råd av profetiske røster som i en årrekke har møttes er The Apostolic Councel of Prophetic Elders. Det ble først samlet av C. Peter Wagner og har blitt ledet av Cindy Jacobs fra Generals International. James Goll, en profetisk røst som er høyt respektert, har sammen med Cindy Jacobs utarbeidet et dokument som sammenfatter det denne gruppen opplever som et ord for 2021 og fremover. Du kan lese det på engelsk ved å bruke lenken nedenfor:

https://godencounters.com/the-stand-acpe-prophetic-word-2021-beyond/

Noen av stikkordene i dokumentet er:

  • Et år med store kontraster
  • Forfølgelse
  • Menneskers hjerter blir kalde
  • Krig og rykter om krig
  • Rystelser i alle samfunnets områder
  • Åndelig krigføring av episke dimensjoner
  • Mer av Guds herlighet åpenbares
  • Vi lever i tider lik Noahs dager
  • Det er tid for å være utholdende og stå