21. mai 2024

Inkarnasjonsteknologi

Denne gangen må det være en alvorlig skrivefeil. Ingen bruker slike ord. Hva i all verden er inkarnasjonsteknologi?

Alle har vi vokst opp med et eller annet syn på verdens gang og livets utvikling. Mange har omfavnet det som spant seg ut fra Charles Darwins liv; tanken om evolusjon og at det eller den som er sterkest overlever. Denne læren er også populær fordi det er så lett å fraskrive seg ansvar, spesielt moralsk ansvar. Men, som det har blitt sagt så mange ganger, du kan studere en løgn hele ditt liv, og det vil til slutt ikke være annet enn løgn. Det har vist seg umulig å forske seg frem til noe som helst sammenhengende bevismateriale som støtter Darwins teorier når det gjelder livets store spørsmål. Så stilte han jo også selv spørsmål ved oppdagelsen sin. Evolusjon har blitt ett hykleri, hvor man tilegner intelligens til prosessen, men fornekter en utenforstående intelligens som både har satt alt i gang og vandrer med oss i historien. Hvor er overgangsformene? Hvordan kan vi kalle noe vitenskap når ingen var til stede for å observere hva som skjedde? Tro, kaller man dette, akkurat på samme linje som mennesker som tror på en Skaper og en større hensikt med vår eksistens.

Det underlige er at det virker som om mange ser på livet som en flukt bort fra jorden, eller er det virkeligheten? For, når vi trekker inn noe så snodig som inkarnasjonsteknologi, ja da er det vel like greit å innrømme at det her handler om en kontrast til dagens informasjonsteknologi.

Først må vi inn med litt definisjon. De fleste tenker nok på teknologi som noe med et mekanisk tilsnitt. Når vi bruker språk er det viktig at vi forstår innholdet til ordene vi bruker, ellers får vi aldri formidlet noe med den meningen vi ønsker å dele.

Ordet teknologi kommer opprinnelig fra gresk. ‘Tekhnologia’ har sin rot i ordet ‘tekhne’ som betyr ‘kunst, dyktighet, håndverk i arbeid; metode, system, en kunst, et system eller metode for å lage eller gjøre noe.’ Dermed starter vi mye bredere en vi kanskje ofte tenker. Ser vi på Skaperen som en kunstner, vil alt det skapte være uttrykk for ‘tekhne’.

Ordet ‘inkarnasjon’ er mange kanskje kjent med. Det brukes om Guds Sønn da han kom i kjøds lignelse, ble menneske og vandret på jorden. Samtidig er det også vår realitet. Vi lever våre liv i kjød.

Inkarnasjonsteknologi var akkurat det YHVH skapte og satte i Edens hage for å dyrke og vokte den. Det var det ypperste og beste Gud hadde gjort og han hadde de beste hensikter. Midt i hagen stod det derimot et tre som ville fullstendig endre denne hensikten dersom de spiste av det. Det var treet som ville bryte relasjonen med Gud og føre menneskeheten på ville veier, kunnskapens tre, eller var det veien til informasjonsteknologi? Når relasjonen er brutt vet vi ikke lenger hvor informasjonen kommer fra. Da kan ny informasjon skapes, ja hele livssyn kan skapes, for å fange oss og lede oss bort fra sannheten.

Guds evige hensikt var at vi skulle leve i relasjonelle sammenhenger hvor kjærlighet, visdom og livets kraft fikk vokse.

Hvor mye tid bruker vi daglig på informasjon? Hvor mye av dette kan vi bekrefte som sant fordi vi vet hvor det har sin opprinnelse? Den amerikanske vitenskapsmannen Andrew Newberg har forsket på menneskets hjerne og sier at måten den fungerer på er tilrettelagt for tro, ikke informasjon. Dette bare bekrefter det Skriften sier, men er vi villige til å ta konsekvensen av det? Vi lever i dag i en virkelighetsforståelse hvor mennesket måles mot maskiner, hvor det snakkes om å erstatte mye av det mennesker gjør med mekaniske løsninger og kunstig intelligens. Ja, hvem kan vel måle seg mot en gravemaskin eller en hjullaster? Hva med et lasteskip? Mener vi alvorlig talt at vår eneste rolle er å skape vår egen erstatning og gjøre oss selv overflødige? Har ikke mennesket større hensikt enn dette?

Dette er frukten av et naturalistisk, materielt og rent informasjonsbasert samfunn. Hvorfor klarer vi ikke å rive oss løs fra dette paradigmet? Vi måles ut fra det hele tiden, men innerst inne vet vi at det ikke kan være slik. Det er jo meningsløst. Så må vi også huske at informasjonsteknologien vi bruker mest i dag (basert på sand) også ble tatt fra jordens støv og blåst liv i, ikke av Gud, men av mennesket.

Dette skrives ikke for å gi alle svarene, men for at vi skal begynne å tenke. Hva er egentlig Guds hensikt i dag? Er det ikke nettopp fordi vi har hengitt oss til livet i kunnskapens tre at de profetiske ord fullbyrdes? Vi blir tomme innvendig, kjærligheten vokser seg kald, nettopp fordi vi er litt mindre menneske når vi lever i informasjonsverdenen.

Alternativet? Håpet ligger i å omfavne han som kom i menneskers lignelse for å vise veg. Det handler om å bli menneske igjen, å omfavne Guds virkelige hensikt for oss. Da skjer alt i Guds tempo og vi lærer å leve i samfunn med ham og med hverandre. Jo, det kommer helt klart i konflikt med samfunnet som det er nå, men horder av mennesker lever med en uutholdbar konflikt i sitt indre. De roper ut etter befrielse, noen som viser veg.

Guds rike består ikke av ytre kvaliteter, men indre. For Guds rike består i rettferdighet, glede, fred og kraft. (Ro 14:17, 1 Kor 4:20) Fra dette indre livet strømmer våre gjerninger ut. For tro uten gjerninger er død. Når vi stiger inn i Guds rike åpner helt nye dimensjoner seg. Der er det framtig og håp. Der har alle mennesker en hensikt.

Inkarnasjonsteknologi er fremtiden. Da handler det om å være menneske. En dag skal våre skrøpelige legemer bli ikledt et oppstandelseslegeme. For se, Han gjør alt nytt!