21. april 2024

Hva er kjønn?

I et fellesskap er det en forutsetning at vi har noe felles. For oss mennesker handler det om hvordan vi definerer vår eksistens. Det er avgjørende at vi erkjenner grunnleggende sannheter for å kunne fungere som samfunn.

At mennesker har rett til å tro det de selv velger, følger av vår gudgitte evne til å ta valg. Med det følger også at vi er ansvarlig for disse valgene.

Vår evne til logisk tenking er viktig. Det betyr at vi kan observere, reflektere og komme til konklusjoner. Et system som består av flere dimensjoner vil kun fungere når alle dimensjonene er i harmoni, altså at det fungerer som ett.

Derfor er det man har definert kjønn som noe knyttet til det biologiske. Forskning har vist at mennesket har ulik celleoppbygging, avhengig av hvilket kjønn man er. Kjønn er ikke en sosial konstruksjon. Det er uløselig knyttet til biologi, celler og fysiologi. Merk deg at selve ordet er knyttet til et naturlig og materielt fenomen.

Ordboken til Universitetet i Bergen definerer kjønn som følger:

Sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller. (1)

På samme måte har vi også kjønnsorgan som etter samme ordbok handler om å ‘vise fram kjønnet sitt’. Det er altså ikke noe kompleksitet rundt dette. Såre enkelt.

Dette er noe alle mennesker, uansett livssyn, burde kunne være enige om. Dersom vi begynner å se bort fra naturens egne lover, ja da står vi i fare for å være en trussel for oss selv og mennesker rundt oss. Da er vi ikke logiske, og det kan raskt ende opp i forvirrelse av sinnet.

Dersom vi erkjenner naturens lover, må vi leve i samsvar med dem. Begynner vi å introdusere tanker som ikke stemmer, da snakker vi om løgn og i konsekvens ødeleggelse.

For den som har viet sitt liv til sannheten blir det åpenbart at det står en Skaper bak det hele. Vi erkjenner design og intelligens over alt. Tilfeldigheter får ikke til alt det vakre samspillet vi ser rundt oss. Det er åpenbart.

Skriftens Gud har klart og tydelig definert mennesket. De ble skapt som mann og kvinne. Å fornekte eller omdefinere dette er å bomme på målet. Når vi forstår hva vi gjør kalles dette synd, og det separerer oss fra Gud.

Ånd, sjel og legeme må være i harmoni for at vi skal leve et helt og sunt liv. Å underholde løgner fører bare til ødeleggelse. Vi har samfunnskontrakter som sørger for at vi kan leve sammen. Disse lovene skal beskytte mennesker i forhold til det som er sant. Derfor må vi også vokte våre lover.

Kjønn er såre enkelt i følge Skaperen. Når vi til tider ser at barn fødes uten å være ferdig utviklet, kan ikke det sies å være normalt på noe vis. De er mennesker med akkurat lik verdi som alle andre, men biologisk er det noe som har gått galt. De trenger hjelp. Dette handler også om svært så få unntak.

Å ta et ord som per definsjon er knyttet til biologi, for så å gjøre det til en sosial konstruksjon finnes det ingen logisk grunn til. Det skaper bare forvirring å skulle gjøre noe som er harde fakta til myke meninger. Da mister vi fellesskapet. Hva om vi gjorde dette på alle andre områder? Kaos og forvirring følger! Det er akkurat dette vi ser i dag. Noe som skulle være såre enkelt og nedlagt i mennesket, uforanderlig, har blitt til et valg som også viser seg å skje i en svært sårbar situasjon.

Skulle vi ikke verne om sårbare mennesker, heller enn å gjøre dem til en slagmark? Vi har nok alle opplevd situasjoner med forvirring. Det vi trenger da er fred. Barn og unge fungerer i hovedsak ut fra et emosjonelt senter, noe som gjør at de trenger mennesker rundt dem som hjelper med å definere virkeligheten. Å gi barn ansvar for noe de ikke er klare for er som et forræderi mot dem. Hvem skal de stole på om ikke de som står dem nærmest?

La oss holde fast i det logiske. Det er bare da vi får definert verden på en måte som gjør at vi kan fungere i fellesskap.

Det logiske grunnlaget finner vi i Skriften. Der defineres verden på en måte som henger sammen. Da kan vi lære å leve i frihet.

1) https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=kj%C3%B8nn&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge