15. juni 2024
A / Kirke

Du må ikke være der flokken er

Det er viktig at vi alltid holder første prioritet riktig. Når den kompromitteres er alt annet også i fare. Gud ga Israels folk en veldig enkel huskeliste. Øverst satte han seg selv, nettopp fordi han er selve idealet. Ja, mer enn det. Gud er den ultimate realitet som holder alt annet oppe. Gud søker ikke oppmerksomhet for egen del, men fordi han er ydmyk og saktmodig og vet at det er godt for oss å bli lik ham.

Det vi må være er landingsplasser for Guds ånd, ja mer enn det. Vi skal være boliger for Den hellige ånd, slik at han får dvele i oss. Dette er pantet vi har fått i Jesus. Så må vi vokte oss for at vi ikke dras av andre behov før dette første er tilfredsstilt. Når vi er i Guds nærvær vil også Åndens levende vann strømme gjennom oss. Da vil våre liv bli som Jesu liv, hvor de som er tørste kommer for å drikke. Jesus dro menneskene til seg.

Når han så kaller deg til flokken vil du gå, men da fylt av den rette motivasjon. Det er i nærværet med Gud du får kraften til tjeneste. Han vil lære deg å elske. Det handler om prioritet. Ha Jesus som din første kjærlighet, så kan Gud med trygghet sette deg blant mennesker.