20. mai 2024

Innta din plass!

Det finnes mange tankebygninger som har reist seg mot kunnskapen om Gud. Vi må bli gode til å skille sannhet fra løgn fordi det er helt avgjørende for vår vandring. For å gjøre Guds vilje må vi være i lyset og ha lysets gjerninger.

I Salme 139 ser vi hvor viktig individet er i Guds øyne. Uten individualitet er alt meningsløst. Da ville alt være en suppe. For hvert menneske har Gud uttenkt de beste planer og den høyeste hensikt. Vi er unike. Prototypen for alt dette er Gud selv. Der fungerer tre unike individer sammen i det høyeste uttrykk for enhet. Hele skaperverket reflekterer dette.

Du og jeg er også gitt noe unikt i vår livssituasjon. Vi er gitt naturlige gaver, talent, personlighet og en sammenheng. Livet er en gave!

Det betyr også at Gud har kalt oss fra unnfangelsen av. Tenker vi litt over det, så blir det klart at vår himmelske Far lengter å være med på hvert eneste menneskes livsreise. Han vil være med på en kjærlighetsvandring, et fellesskap og en reise med vekst og den høyeste hensikt.

Fra Adam og Eva ble skapt og satt i hagen har mørkets krefter hatt som eneste hensikt å stjele, drepe og ødelegge. Dette er mørkets natur. Hele skaperverket har kommet under angrep. Dermed fødes vi inn på en slagmark. Vi skal lære å leve midt blant smerte, sykdom, synd og motgang. Løftet om helbredelse har kommet i Jesus Kristus. Vi kan få del i denne arven.

Selv om vi opplever alt dette, må vi ikke komme under det. Vi inviteres alle inn i Guds familie, der frelse, helbredelse og gjenopprettelse skjer. Løftene til alle som setter sin lit til Gud er overveldende. Dette var hans evige hensikt.

Gud kaller oss til å innta vår plass, der hans høyeste hensikt kan skje. For alle som lever i mørke kaller han til omvendelse, ja han går så langt som å befale det. Det er til vårt beste. Den første omvendelse er skifte av gud. Fra dette følger omvendelsesreisen hvor våre tanker forandres. Det fører til forvandling av våre liv, som igjen betyr at vi kan kjenne Guds vilje. Der er vår plass å være!

Det finnes overveldende bevis for at Gud ser på deg som viktig i hans store plan. Det første er din verdi som menneske skapt i Hans bilde til å leve i samfunn med han, mennesker og skaperverket. Derfor kalles vi til omvendelse. Videre bekrefter skriften hvor viktig det er at du stiger inn i modenhet, kall og tjeneste.

«Forsøm ikke nådegaven som er i deg … Tenk på dette, lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbar for alle!» (1 Tim 4:14a,15)

Åndens frukt strømmer ut fra individet. (Gal 5:22) Det er du og jeg som skal elske og gjøre det gode. (Gal 6:10) Det er individet som blir en ny skapning i Kristus. De fem tjenestegavene er gitt til individer, også alle Åndens gaver. Peter snakker om at vi er levende steiner i Guds bygning. Her er også det vakre i at alle inntar sin plass. Da kan legemet være sunt, helt og sterkt.

La oss minnes at menigheten er de som er kalt ut av mørket og inn i lyset. Det handler altså om skifte av konge og dermed kongerike. Det er først en sak i hjerte og sinn, men som direkte konsekvens vil våre gjerninger følge. Vårt indre liv styrer legemet. Guds folk kalles til å innta sin plass i alle samfunnets uttrykk. På alle arenaer forbereder og kaller Gud mennesker. For hans rike er som en surdeig. Den knaes inn i deigen (samfunnet) og gjennomsyrer til slutt alt. Dette er Guds ord.

Har du inntatt din plass? Kongen skal komme tilbake. Hvem vil da være i ferd med å gjøre hans vilje?