15. juni 2024

Profetisk innsikt for 2021 og videre

I dag må menighetens bønn være at vi skal ha Issakars sønners salvelse, at vi kan kjenne tiden og hva som må gjøres.

Det vestlige samfunnet har levd lenge i gode tider. Vi har hatt overflod og velsignelser, men våre hjerter har blitt kalde. Vi har gått bort fra Guds veier. Nå må Guds folk våkne opp og engasjere seg! Andre deler av verden har kjent smerte, ondskap og ødeleggelse. Vi kan også kalle det fødselssmerter. I Asia og midtøsten spesielt, får man rapporter om en stor oppvåkning. Det skjer noe under overflaten som øyet ikke umiddelbart kan se. I åndsrommet er det kamp, og Jesus seirer!

James W Goll er en høyt respektert mann i sine kretser. Han er også en prøvet mann. Nylig delte han et budskap i et webinar hvor mange tusen mennesker deltok. Det handlet om å forstå tiden vi lever i.

«Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.» (Dan 12:3)

James ber og lengter etter forløsningen av slike mennesker som han kaller «Hope Solutionists», altså mennesker som bære håp og løsninger, inn i alle samfunnets syv sfærer.

Vi er i en ny æra sier James, hvor vi trenger guddommelig innsikt. Fienden prøver å tie oss, men vi trenger guddommelig etterretning for å avsløre det som skjer. Nå er tiden for å gå fra åpenbarte løfter til oppfylte løfter!

Vi har arvet løfter fra forløpere og skal nok en gang krysse Jordan-elven for å gå inn i det tidligere generasjoner har proklamert. Nå er tiden for at guddomelig innsikt skal lyse opp i natten!

James sier videre at det virker som om djevelen har styrket sin motstand for å forhindre manifestasjonen av profetiske løfter. Dette skjer gjennom forvirring og kaos.

Når vi skal innta land skjer det ikke uten motstand. Mange vil erfare at de må være utholdende for å innta løftet.

Vi vil se store avsløringer. Fienden har jobbet bak røyktepper i flere tiår. Nå er det tid for eksponering på høyt nivå. Det gjelder spesielt:

* Korrupsjon
* Forvirring
* Kaos

I denne eksponeringen skal vi gjenoppdage sannhetens natur. Guds sannhets ånd skal forløses.

* Sannheten får siste ordet (Joh 8:32)
* Sannhet er en ånd som lytter (1 Joh 4:6)
* Sannhet er en person (Joh 14:6)

Prøvelser skal bli vendt til seire når Gud eksponerer korrupsjon. Det er ikke over før det er over og Gud er ikke ferdig ennå!

Når ting eksponeres skal våre prøvelser og lidelser bli vist frem offentlig. Som i historien med Ester skal Haman få sin straff. Prøvelser skal bli til seire!

James Goll opplever også at Gud sier at vi skal få dobbelt igjen for våre prøvelser. Jesaja 61:7 sier «Dere skal få dobbelt igjen for deres skam, og de som led vanære, skal nå juble over sin lodd. Derfor skal de få dobbel lodd i sitt land, evig glede skal bli dem til del

Vi er også i en 100-års syklus, hvor vi skal gjenoppleve noe av det som skjedde i «de brølende 20-årene». Det var en tid med stor kulturell omvelting og mye endring. Vi står foran åpne konflikter, hvor det som før har skjedd i det skjulte kommer ut i det offentlige. Lys og mørke vil kjempe i gatene, men en frelsesarme vil reise seg fylt av frimodighet og vise både barmhjertighet og kraften i Jesu Kristi evangelium.

– Tilbedelse skjer på gata
– Kvinner skal reises opp som aldri før
– Åpen konflikt med narkotika, prostitusjon og abort.
– Gjenger blir en ny herskergruppe.
– En bevegelse av rettferdighet og barmhjertighet skal fortrenge mørket.

Hva trenger vi i slike tider?
«Han har åpenbart for deg menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» (Mika 6:8)

  • Vi trenger styrken som ligger i å ha laserfokus
  • Styrken fra å leve livet fra en lignelse
  • Styrken fra å proklamere Salme 91
  • Styrken fra sikker tro i usikre tider
  • Styrken fra bønn med faste
  • Styrken fra fellesskapelig nattverd
  • Styrken fra evangeliet om riket

Stormvarsler kommer og de krever respons

Vi må lære å leve i forbønn i krisetider hvor vi har gjennombruddssalvelse lik den Rees Howells hadde under andre verdenskrig.

Vi får se stormer av Guds dom hvor mørket eksponeres. Det kommer stormer av mørke, demoniske angrep. Da må vi sørge for å fjerne all felles grunn vi må ha med fienden og stå med autoritet i forbønn. Vi skal drive tilbake denne stormen. Det kommer også stormer som konsekvens av synd. Da må vi stå i gapet, identifisere oss med syndene, omvende oss og be om tilgivelse, selv om det er synder vi selv ikke har begått. Dette krever ydmykhet og at vi ikke har behov for å forsvare oss selv.

James Goll avslutter budskapet sitt med en bønn: «Far, vi erklærer at dette er dagene som de hellige profetene talte om. Dette er dager hvor mørke dekker jorden og stort mørke over folkene. Men et sterkt lys skinner og Herrens herlighet og trenger seg gjennom dette midlertidige mørket.

Vi erklærer at vi forbereder oss på den største innhøstningen av sjeler som menigheten noen gang har sett. Vi erklærer at ut av kaos og forvirring skal det komme en oppvåkning og at nye veier for en ny æra skal fremstå. Dette er 20-tallets brølende dager, når Løven av Juda stamme reiser seg og lyden av tilbedelse ropes ut i tiden. Vi vil være blant dem som skal få innsikt og skinne som lyset på himmelhvelvingen og lede mange til rettferdighet. Vi erklærer at dette er tiden for å få dobbelt tilbake for tider med prøvelse. Og vi er villige til å være mennesker med håp og løsninger (Hope Solutionists) for en tid som denne, for Jesus Kristus’ skyld. Amen og amen!»

(Du kan se opptak av dette webinaret ved å følge denne lenken: https://share.vidyard.com/watch/GdKALdLenqDshjZvz1eA6y?)