18. juli 2024

Be for nasjonene

Det finnes ikke et folk eller en nasjon som ikke trenger vår forbønn i dag. Kampen raser, og mye av åndskampen er manifestert i det naturlige. Når mennesker er under Guds herredømme vil stor fred råde, mens når løgn og fantasi råder kommer frykt, kaos, terror, ødeleggelse og død.

Guds folk er kalt til å stå på murene for Guds hensikt. Vi skal være forbedere og varslere. Vi skal være på utkikk og rope ut når vi ser angrep på det som hører Gud til. I dag har vi blitt så preget av verdens tankesett at vi ikke lenger ser klart. Vi vet ikke hva det er som nærmer seg der borte i horisonten. Når det kommer nærmere klarer vi fremdeles ikke å se om det er venn eller fiende.

Gud har en soleklar hensikt med nasjonene og vi er kalt til å jobbe sammen med Gud. Jesus ga sitt liv for å forløse hele skaperverket, ikke bare menneskene. Alt skal bli gjort nytt igjen.

Dersom du er et bønnens menneske vil du se verden fra et helt annet perspektiv en de som bare følger hovednyheter. Selv om du leser alternative nyheter vil du fremdeles mangle perspektiv. Det er bare Gud som kan gi deg den rette insikten i tiden vi lever i. Det skulle oppmuntre oss til å søke nærmere Gud, både for å kjenne ham bedre, men også for å se livet gjennom hans øyne. Kanskje skal vi ikke bruke tiden der vi tror? Bønn er alltid sentral i Guds hensikt. Da aktiviseres vi i åndsrommet og kjemper en kamp i tro til Gud, men får også prøvet vår forståelse av vår eksistens. Hvilke åndelige ‘mekanismer’ bruker vi for å gjøre en forskjell?

Salmene forteller oss at Guds tjenere, englene lyder hans ord. Mange av disse er krigere som kjemper for Guds hensikt. Vi står også på Guds side når vi proklamerer sannhet over nasjonene. Hver eneste bønn er med på å fylle disse karene i himmelen, og skal en dag øses ut gjennom forløsning av Guds hensikt.

I åndsrommet kan vi drive etterretning på en måte ingen mennesker kan. Når vi er trofast med å søke Gud har han lovt å fortelle oss underfulle ting, rett fra himmelen.

Historien er full av menn og kvinner som henga seg til Gud i bønn. Der ser vi hvordan nasjoners historien ble forandret. Det var ikke først i det naturlige at ting skjedde. Det var kampen i åndsrommet. Både bønn og handling i tro til Gud er viktig. Dersom vi bare fungerer i det naturlige vil vi for det meste være bakpå. Be Gud om å åpne dine øyne for det som virkelig skjer rundt deg.

Bruk også tid til å løfte opp nasjonene fremfor Guds trone. Han lytter! USA er i dyp nød. Kina er i dyp nød. Iran er i dyp nød. Syria er i dyp nød. De lider fordi de har gått på ville veier. Nå kjenner de vekten av det åndelige mørket som har fått herje. Over hele jorden stiger det opp sukk til Gud. Vil han utfri? Vil han svare? Vil han frelse? Hvorfor må vi vente?

Midt i mørket starter det. Spiren til en oppvåkning. Frøene er plantet. Ropene høres i det høye. Jesus har selv sagt at han kjemper til alle makter og myndigheter er ham underlagt. Han er ikke bare lammet som ble slaktet. Han er også Løven av Juda stamme. Han er den som skal seire! Han kommer med en jernstav. Rett og rettferd skal skje. Dommen er at lyset har kommet blant oss. Forvent at midt i mørket skal lyset skinne. Nasjonene skal søke opp til Herrens berg og rope ut: «Lær oss dine veier! Lær oss å frykte deg og å kjenne deg!» De vil søke frelse.

Stå i bønn for nasjonene. Be Gud om å legge en av disse på ditt hjerte. La oss være utholdende i denne tiden. La oss søke Guds rike først!