20. mai 2024

Elektromagnetisk tåke – skal vi bry oss?

De siste årene har det vokst fram bevegelser i mange land, hvor mennesker vil ha oppmerksomhet rundt den usynlige skyen av eletromagnetisk stråling som omgir oss hver dag. Flere nasjoner, blant annet Russland, har i mange år forsket på denne strålingen og den biologiske effekten det kan ha.

Det er et dilemma at det ikke finnes uavhengige instanser som får særlig oppmerksomhet i denne situasjonen. En må vel også være ærlig og si at det finnes maktkamper også her. Telekomindustrien såvel som andre IT bedrifter er del av et løp hvor den som kan markedsføre størst hastighet og kapasitet ofte går seirende ut av konkurransen.

Myndighetene tar ofte side med industrien fordi det synes så fremme nasjonens utviklingsnivå. Dermed kan en raskt gå på kompromiss med vitenskap som indikerer at en bør revurdere beslutningene som er tatt.

Det finnes allerede tilstrekkelig med forskning til å stille et par spørsmål ved utviklingen. Det store spørsmålet er hvorfor det er så lite beskyttelse av individets ansvar for selv å velge hva en utsetter seg for. Mange har sett seg blinde på at utvikling primært handler om økonomisk gevinst, ikke relasjonelt, helsemessig og ved å måle andre utviklingsfaktorer.

Noen av de nasjonene som er teknologisk mest framskridt, er også sett på som potensielle kandidater til kollaps av det relasjonelle samfunnet. Individ sliter med depresjon, angst og frykt. Familier splittes opp og en ser en voksende trend med korrupsjon og utvanning av det som holder samfunnet sammen.

Wi-Fi, 5G, AMS smartmålere og annen teknologi med elektromagnetisk stråling har vist seg å ha potensiale til å skade mennesker fra cellenivå og oppover. Der det offentlige mener at det kun handler om å måle hvor mye varmeenergi som tilføres, har mange oppdaget at det finnes en hel rekke biologiske effekter som kommer både fra elektriske og magnetiske felt vi utsettes for. Symptomene er mange, og det finnes allerede mennesker som får attester på sin ømfindtlighet for denne usynlige tåka som finnes stort sett over alt.

I Norge finnes det flere grupper som jobber for å øke bevisstheten rundt dette, men også for å holde myndigheter og bransje ansvarlige for det de utsetter mennesker for. En av disse er Einar Flydal, som tidligere jobbet i bransjen, men fikk opp øynene for at noe var galt da han så at sannheten ble undertrykt for å tjene bransjens egne hensikter.

Flydal har jobbet utrettelig for å få bevisstgjøring rundt temaet. Dette handler om hvordan en nasjon skal fungere, og hvor institusjoner som vokser seg for store, kommer ut av kontroll og må igjen komme under tilregnelighet. En konkret sak Flydal jobber for er å få AMS-målerne opp i retten og belyse alle sider ved teknologien og tankene bak, slik at mennesker som ikke er villige til å bli eksponert for disse har en mulighet til å stoppe dem.

Det er mulig både å følge med og bidra på einarflydal.com