15. juni 2024

En person eller et sted?

Alle som er venner av Jesus har et forhold til evangeliet. Hvor reflektert er det? Hva er et evangelium? I jødenes gamle skrifter finner vi den det hebraiske ‘basar’ brukt for gode nyheter. Dette var for eksempel nyheter, som seier i krig. I den greske septuaginta brukes ordet ‘euangelion’, eller gode nyheter. Det er altså selve budskapet som er viktig, innholdet altså. Å bare bruke benevnelsen ‘evangeliet’ for det vi skal formidle kan være risikabelt.

Da Jesus levde i Israel forkynte han et budskap om Guds rike. Han sa det var kommet nær, derfor skulle mennesker omvende seg. I konsekvens betyr det at noe var i ferd med å invadere skaperverket, noe som Jesus kalte et usynlig rike. (Luk 17:20) Leser vi Israels historie fra 1 Samuelsbok finner vi essensen i problemstillingen. Adam og Eva hadde vandret samme vei. «… det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.» (1 Sam 8:7b)

Guds rike handler om hjertet, herredømme, kilden og hvor autoritet kommer fra. Essensen i Guds rike er en relasjon regjert av kjærligheten som Jesus definerer. Gjenopprettelsen av Guds rike handler dermed om forlikelse; omvendelse fra synd, tilgivelse for synder og et nytt liv.

Mange har fått forkynt et budskap om et evangelium som handler om reisen eller billetten til et sted som kalles himmelen. Der blir Jesus nærmest forkynt som et middel til å nå målet.

Det Jesus selv sier er noe annet. Johannes skrev: «Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14:6)

Kjernen i evangeliet Jesus forkynte er altså ikke et sted, men en person. Det handler om forlikelsen med den evige Gud, hvor vi kun kan se dette skje ved Jesus. Jesu budskap er et liv som identifiserte seg med våre synder, hvor han har kjent synd og adskillelse på sitt eget legeme. Han sonet syndens straff, og var et offer som tilfredsstilte Guds lov. På korset skjedde oppgjøret. Samtidig viste det oss at vi kun får del i det nye livet gjennom å gå samme veien. Korset handler om å eksponere synden i vårt eget liv, legge det åpent for Jesus og be om Guds tilgivelse. Da kan han frelse oss, tilgi oss og gi oss det nye livet. Omvendelse handler om hjertets motivasjon. Samtidig sa Jesus at vi også skulle fylles med Guds Ånd. Det handler om forandring, vekst og læring.

Derfor kan du erfare Guds rike her og nå. Det er ikke et sted du reiser til. Det er en person du blir kjent med. Han gir deg liv som er evig.