12. april 2024

En nasjon står for valg

Jo, vi tar valg mange ganger hver dag, men når nasjoner står for valg sammen, da blir det en erklæring både i åndsrommet og i det naturlige. Du følger sikkert med valgkampen i USA. 3. november er deres valgdag. Valget er det samme valget som Israels folk gjorde lang tid tilbake. De måtte velge om de skulle følge hærskarenes Gud eller om de ville bli slaver. Da profeten Samuel fungerte valgte de å gå inn i slaveriet.

Vi tenker høyt om oss selv når det er valgtid. Det vi må gjøre er å tenke høyt om Gud og velge hans vei. Jo, vår stemme er avgjørende. Jorden ga han til menneskene. Derfor må vi delta. Men vi må også huske at det er kongenes Konge som innsetter og avsetter konger.

Dermed har vi anledning til å gå i forbønn for situasjonen i USA. Denne nasjonen er under angrep fra alle vinkler. De har blitt reist opp som en håpets stemme i verden, en leder og en talsmann for frihet, både individuelt og nasjonalt.

Nasjonen går gjennom rystelse på alle områder. Det politiske systemet kunne ikke frelse dem. Nå har Gud reist opp det politisk ukorrekte for å vekke opp folket. De må selv ta ansvar for sine liv, sine nabolag, sine byer, sine stater og sin nasjon. De har ikke anledning til å sette dette bort til en jordisk konge.

La oss be om at dette blir starten på en vekkelse i USA, og at reformasjon følger, slik at dette folket igjen kan følge Guds vei. Den globaliserte arenaen gjør at vi alle deltar i så mye, langt utenfor våre nasjoners grenser. Nå har vi anledningen til å rope ut om nåde og be om at Guds vilje skal skje på jorden.

Mange er innforstått med at dersom mørket får brutt ned restene av demningene som står i USA, så vil en flom av ødeleggelse og nedrivning skje. Dette kan være USAs viktigste valg i løpet av hele sin historie.

Som symbolnasjon er valget viktig, også for andre nasjoner som kaller seg frie. Vi trenger å erkjenne Guds rolle i våre nasjoner og være sannhetens ambassadører på alle de steder hvor Gud kaller oss. Nasjonene tilhører ham!

Ta tid i bønn de neste timene. Få gjerne med deg andre også. Forbønn er reell. Din stemme teller foran Guds trone! La oss ikke gi fra oss denne muligheten!

Ved en nasjonal bønnekonferanse på Ungdom i Oppdrags senter på Grimerud i 2016, ble de følgende profetiske ordene uttalt av den unge mannen Clayton Simons:

«Han hørte Herren si: ‘Herren står den stolte i mot, men gir nåde til den ydmyke’. Han ser sprekker som går gjennom USA fordi der var stolthet og motstand mot Herren. Han ser at Norges ledere ser til USA i denne tiden. Hva kommer til å skje der nå? Kommer alt til å falle fra hverandre? Han hørte Herren si: ‘Jeg gir Norge muligheten til ikke å gå samme vei som USA. Og hvis menigheten i Norge vil be om nåde for USA i deres trengselstid, skal jeg gi dem nåde tilbake i sin egen trengselstid. Det handler om å så og å høste. Når vi ser en flis i vår brors øye, så kan det også være at vi har en i vårt eget, men vi ber om nåde.»

(Du kan finne hele ordet her – ekstern link)