20. mai 2024

Profetisk ord – Danielle Dixon

Norge, din himmel skal lyses opp av Guds herlighet

(Profetisk ord av Danielle Dixon, Queensland, Australia)

Oversatt fra https://xapit.com/page/the-elijah-list?rewrite=1

https://www.danielledixonministries.com.au/single-post/norway-your-skies-will-light-up-with-the-glory-of-god

11. Okt 2020

Nylig dro Herren min oppmerksomhet mot Norge. Da jeg så på et kart over de nordiske nasjonene, sa Herren, ‘Jeg har ikke glemt denne regionen.’

Jeg så denne pittoreske nasjonen, Norge, som klemmer kystlinjen til de nordiske nasjonene, symbolisert som en apostolisk far med ustrakte armer, omfavne nasjonene rundt.

Jeg tror Herren viste meg at Norge er en apostolisk nasjon. Åndelige fedre og mødre har forlatt kysten opp gjennom historien. Det har vært en åndelig forberedelse for nok en gang å se denne nasjonen utruste og trene den neste generasjonen for å gå ut og på profetisk vis løfte hendene til lederne av de omkringliggende nasjonene og i andre deler av Europa.

Norge har pinserøtter godt vevd inn i nasjonens historie. Thomas Ball Barratt blir ansett som den åndelige faren til pinsebevegelsen i Norge. Han ble født i England, men flyttet til Norge sammen med familien i veldig ung alder. Denne Wesleyanske metodistpastoren fikk et kraftfullt møte med Den hellige ånd i Azusa Street, da han var i USA for å reise støtte for misjonsarbeidet sitt.

Barratt tok med seg bevisstheten om Guds Ånd tilbake til Norge. Da pinsebevegelsen strømmet over i de omkringliggende nasjonene, begynte Barratt å spre de herlige nyhetene, holde vekkelsesmøter og innbe mennesker til å bli fylt av Den hellige ånd. Barratt anses også som en av grunnleggerne til pinsebevegelsen i andre europeiske nasjoner, inkludert hans eget fødested, Storbritannia.

Herren viste meg at de samme vekkelsesenglene som virket i Asuza Street, englene for «Vind og Forandring», ble sendt tilbake til Norge for å bringe forandringens vind gjennom tjenesten til Barratt, og bringe denne store oppvåkningen som gikk gjennom Europa ved århundreskiftet.

Disse vekkelsesenglene er fremdeles på oppdrag. Det finnes apostoliske fedre og mødre som igjen vil forløse disse mektige innhøstingsenglene over Norge; det vil også strømme ut i de omkringliggende nordiske og europeiske nasjonene.

Vekkelsesvind kommer til å blåse over Norges majestetiske landskap, og de vil blåse på religiøse organisasjoner og trossamfunn. Nok en gang skal hungeren vekkes opp i det norske folket.

Jeg hadde en visjon om at Norge ble satt i brann og glør hoppet ut av denne nasjonen til andre nordiske og europeiske nasjoner. Da glørne landet ble små apostoliske sentre og bønnehus født. Disse ble drivstoffet som trengtes for å holde flammene brennende i disse nasjonene. Forbønnen ble til flytende gull, og Herren brukte det som bensin for å holde flammene brennende. Ettersom disse apostoliske sentrene og bønnehusene ble flere, ble nasjoner satt i brann.

Det skjer et skifte i det åndelige klimaet over nasjonen Norge.

Norge, innhøstningen din står for hånden. Apostoliske fedre og mødre, forløs disse innhøstningsenglene når dine sønner og døtre går ut på markene og høster inn. Noen av disse vekkelsesfrøene har lagt i jorden i mer enn et århundre. Press på framover mot det høye kallet, og legg av deg dine byrder. Dine gamle stier blir gjenopprettet. Skriftrullen over Norge har blitt åpnet i himmelen, og dine største dager ligger foran.

Så hørte jeg sangen «Great are you Lord.» (Stor er du Herre) En del av refrenget sier, «It’s your breath in our lungs…» (Det er din pust i våre lunger). Nok en gang skal Guds ånde fylle Norges lunger og mange skal synge, «Stor er du, Herre!» Himmelen i nord vil bli opplyst med Guds herlighet slik at alle kan se det.

«Og jeg så, og se: Et stormvær kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viset det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut: De hadde et menneskes skikkelse…» (Esekiel 1:4,5)