15. juni 2024

Hvor stor er Guds frelse?

I vår ‘jeg’ – fokuserte kultur er det så altfor lett å la Jesu ufattelige verk komme under det eksisterende heller enn å være den definerende rammen. Guds ståsted er den absolutte referansen, og vi gjør vel i å søke dette perspektivet så mye vi kan. Det Jesus gjør er å fullstendig knuse dette menneskelige perspektivet. I oss selv finnes det bare mørke. Det er bare en som er god, det er Gud. Han er lyset og livets kilde.

Gjennom hele fortellingen som kan leses i Skriften blir det så inderlig klart at Guds frelse er så uendelig mye mer enn bare å redde mennesker fra sin synd. Samtidig er det ingen tvil om at menneskene er i sentrum av Guds store frelsesplan. Vi bærer hans bilde. Vi ble satt til å forvalte. Vi er også kalt til å være bruden for hans elskede Sønn. Allerede her handler det altså om så mye mer enn individet. Fellesskap handler om relasjoner, og det er nettopp gjennom frelsen av individer at relasjoner kan gjenopprettes, først til Gud, så mellom mennesker. En annen side ved rekkevidden av Guds frelse er selve skaperverket. Det er altså ikke noe som er unntatt Guds fullstendige frelsesplan.

Ordene som oversettes frelse kan også ha andre betydninger. I Skriften finner man følgende betydning: Utfrielse, helse, redning, velferd, seier, sikkerhet, gjøre hel og helbrede. Mange steder leser vi om at Guds hensikt er fullstendig gjenopprettelse av alt det skapte. Dommen er å sende lyset. Da må all urettferdighet vike. (Sal 104:30 Jes 66:22 Joh 3:16,17 Apg 3:21 Ro 8:19-22 2 Pet 3:13 Åp 21:1)

Hver dag kan mennesker vende seg til Jesus og i tro ta imot den himmelske frelse. Dette er et under for stort til å fatte. Den hellige himmelens og hærskarenes Gud har gjort en vei slik at vi kan finne tilgivelse og forlikes med ham. Når denne syndens makt brytes jubles det i himmelen. Dette er Guds lengsel. Vi kalles alle til å være Jesu brud. Sammen med dette sier han at historien finner et klimaks når alt skal bli gjort nytt. Her brukes det greske ordet ‘kainos’ som gir oss nyansen at noe er nytt eller fornyet, altså av bedre kvalitet. Det antyder også at det handler om en prosess. Det svært så dramatiske bildet som males av Peter nyanseres av Malakias. Der ser vi dommen over urettferdighet, men også velsignelsen som kommer over alle som frykter Herrens navn. Jesus nevner også dette i lignelsen om såmannen. (Matt 13:30, 41)

Jesu verk på korset er dermed også et fullstendig verk. Han avvæpnet åndskreftene. Han seiret over døden på alle vis og viste vei tilbake til Faderen. Når vi så lærer å be «La ditt rike komme. La din vilje skje, på jorden som i himmelen», er det nettopp Guds evige hensikt vi kaller på. Den handler om en fullstendig gjenopprettelse. Det er der den evige fred, glede og rettferdighet skal finnes. O store Gud!