15. juni 2024

Er du forelder til Nye Norge?

Det skjer noe i det skjulte. Ser du det? Be om at dine øyne skal åpnes slik at du kan se hva Gud gjør. Det er så altfor lett å la en annen fortelling styre. Det er bare Skriften som forteller oss hvordan Guds fortelling skrider frem og hvordan kapittelet skal avsluttes. Gud er suveren og forfatter av den største fortellingen.

Når mørket vokser er det avgjørende at vi biter oss fast i løftene fra Gud. Svikter dine krefter så rop ut etter nåde. Han er ikke sen! Vi vandrer like fullt i tro, en respons til det håpet som er i oss. Derfor er det så inderlig viktig at vi nærer oss med den virkelige fortellingen.

Skal Norge dø, eller skal nasjonen fødes på ny? Vi vet hva Guds vilje er, men vi vet også at det er avhengig av vår respons. «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.» (Sal 115:16) Israel fikk sin konge, selv om det var en stygg synd i Herrens øyne. Han respekterte dem også da de fikk loven ved at hele folket ga sitt samtykke. (2 Mos 19:8) Vi er på en relasjonell vandring gjennom historien. Ved dommen skal noen nasjoner dømmes som geiter og noen som sauer. (Matt 25) Ikke alle vil tilhøre Guds flokk.

Hva er Norges vei? Hører du kallet til omvendelse fra mørkets synder? Hvor er lyset, saltet og surdeigen som skal prege hele nasjonen? Hvor er menigheten som skal lede folket? Hvor er presteskapet som har Guds lov?

Det skjer i dypet, i mørket. Der tennes lyset. Bønnealterene hvor ropet til Gud stiger opp. Rundt om i landet brenner de til stadig tid. Hva ber vi om? Her står kampen. Ber vi for sjeler? Ber vi strategisk? Ber vi for nasjonen? Ber vi et vern over dem som har påtatt seg ansvar? Ber vi om Skriftens åpenbaring? Ber vi om forløsning av Guds folk inn i samfunnet? Har vi selv omvendt oss fra Norges stygge synder?

Vi har den siste tiden sett at menigheten på mange måter ble rystet ut av ‘kirken’, eller en gammel skinnsekk. Det er en ny tid hvor Guds folk kalles til å være den surdeigen vi alltid skulle være. Vi skal prege hele deigen, eller nasjonen. Dermed må vi ut og delta. Det blir ‘læring på jobben’. Hvordan er Guds rike annerledes enn verdens veier? Hvordan lever vi i samfunnets ulike sfærer på en måte som setter Gud og hans veier i sentrum?

Norge skal være en ‘sauenasjon’ som følger Gud. Vår historie ble unnfanget i Guds hjerte. Nasjoner er Guds hensikt. Nå må vi reise oss og føre velsignelsen tilbake over vårt land. «Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer og Herrens herlighet går opp over deg.» (Jes 60:1)

Vi trenger nye fedre og mødre for nasjonen. Åndelige foreldre som vil vokte over det som nå trenger seg fram i mørket.

«Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter. Sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet.» (Jes 58:11,12)

Kom og bli med. Nye Norge trenger fedre og mødre!