21. april 2024

2020 – et jubelår

Det gir grunn til gudsfrykt når vi ser hvor vanskelig det er å forutse Gud, samtidig så ser vi mønstre i historien når vi ser bakover. Dermed var Gud aktiv og jobbet frem mot sine hensikter, mens menneskene ikke var i stand til å forutse det som skjedde. Det viser oss at Guds tanker er så mye høyere enn våre.

Samtidig vet vi også at Skriften tydelig sier at Gud gjerne deler sine planer med dem som står ham nær. Den profetiske røsten har alltid vært et redskap hvor Gud forkynte sine planer.

Et av det gjentagende mønstrene i historien kan vi lære av Israelsfolket. Gud lærte dem rytmer for å holde samfunnet nært seg selv, også som et uttrykk for hans store nåde. Hvert syvende år ble et år for å gjenopprette og nærmest nullstille samfunnet, slik at de som for eksempel hadde mistet eiendom fikk dette tilbakeført til sin ætt. Etter 7×7 år, kom det som kalles jubelåret, det 50. Dette ble en skikkelig gjennomgående tilbakeføring, hvor Guds loddesnor og veier ble æret.

Det som skjer i et jubelår er veldig avhengig av hva som har skjedd de 49 årene før. Dersom er har etablert veier og uttrykk som er langt fra Guds veier, så vil disse rystes og rives ned. Dersom en har holdt seg til Guds vei, vil en oppleve en bekreftelse fra himmelen.

Det vi som Guds folk må gjøre er å la oss fornye i vår tanke i henhold til Skriften og Guds veier. Vi trenger å la Guds Ånd lære oss sine veier slik at vi kan vandre på dem. Når jubelåret kommer vil strukturer og institusjoner som ikke er bygget på Guds veier rystes. Da kommer festningsverk i åndsrommet til å falle ned. I sin nåde sparer Gud oss for kaos når vi ikke selv er istandsatt til å vise veg. Kan vi komme dithen at Kristi brud, hans legeme, kjenner sin Konge godt nok til å begynne å regjere sammen med ham?

Det skjer en renselse og med denne følger rystelse. La deg ikke overraske dersom Norge går gjennom Guds ild i tiden som ligger foran. Han er sjalu etter å være vår kilde i alle ting. Dette er ikke fordi han er selvopptatt, men fordi himmelens Gud er en Gud som lengter etter å velsigne.

Skriften lærer oss at vi skal be «La ditt rike komme». Jesus sa at hans etterfølgere skulle gjøre disipler av alle folkeslag. Når enden kommer skal urettferdighet ryddes bort og alt skal bli nytt.

La deg ikke lure til å flykte fra det som skjer. Forbered deg! Guds folk er kalt til å forkynne de gode nyhetene om Guds rike til hele skaperverket. Alle som i dag lever i mørke er invitert til å stige inn i lyset gjennom Frelseren, Jesus Kristus.

Forvent at jubelåret også blir et år med rystelser, men hvor Guds rike og hans veier skal skinne stadig klarere. Det handler om prøvede mennesker som er villige til å stå i gapet for Guds hensikter. La oss være utholdende. Det vil føre til håp for hele vår nasjon!