15. juni 2024

Norge skal gjennom en fødsel

Du har levd i mørket for lenge. Dine klær er plettet av blod. Smerte er over hele ditt ansikt. Hvorfor svarer du ikke når jeg kaller. Min Sønns blod har blitt utgytt for deg Norge. Du er elsket av den himmelske Far. Jeg lengter etter å kjenne deg nært mitt hjerte. En gang var du der. Kom tilbake. Jeg vil helbrede dine sår og lege dine skrammer. Du har vandret langt bort fra meg. Du har veket bort fra meg på mange av dine veier. Jeg gav deg mat å spise, men du vendte deg bort. Jeg ville velsigne deg, men du tok ikke i mot. Nå har du bøyd ditt hjerte for avgudene. De vil ta ditt liv og ødelegge deg. Du har ikke mye tid igjen før smerten blir for stor. Overgripere er klar for å ta deg. Vend deg om Norge, før smerten blir for stor. Jeg er ditt vern. Jeg holder min beskyttende hånd over deg. Men ønsker du å løpe fra meg og inn i smerten, så må jeg til slutt slippe taket og la deg kjenne smerten du jager etter.

La budskapet om min Sønn få plass blant deg igjen. Jeg lengter etter å gjenopprette og helbrede. Det er ikke for sent, men du må vende deg om. Du har levd i synd og mørke lenge nå. Jeg har satt vektere på dine murer. De roper ut dag og natt. Jeg har forbedere som står i revnene og roper ut til meg. Nåden er fremdeles tilgjengelig. Vend deg om og kom tilbake til meg! Du er høyt elsket Norge.