20. mai 2024

Inn i en ny æra

En dag må det skje. Hvor lenge har vi ikke lest, hørt og talt ut at vi lever i de siste dager? Hva menes med dette i det hele tatt?

En ny æra er ikke noe vi kan ta lett på. Det handler om en ny tid, en ny epoke. Det blir som om vi begynner å telle på nytt. Skapelsen var en ny æra. Guds velsignelse over Abraham var en ny æra. For jødene ble utfrielsen fra Egypt en ny æra. Jesu fødsel markerte absolutt en ny æra, hvor den vestlige verden nullstilte sin kalender da Guds Sønn ble født.

Hva skal vi da si når dette ordet igjen blir talt ut? Hva er det som markerer noe så episk som en ny æra?

For den som har lest gjennom Skriften og har sine åndelige øyne åpne kan vi ane konturene av noe så stort som en ny æra. Manifestasjonen av åndskrefter har tiltatt. Vi ser det skje gjennom mennesker på alle livets områder. Da kan vi ha minst en av flere måter å tolke det på.

Bruker vi det som skjedde med Jesus som et rammeverk for å tolke dagens hendelser, ser vi at Gud er svært så aktiv. Det fordrer også at vi er årvåkne.

Jesus ble forfulgt og forsøkt drept mange ganger. Vi ser klart at Satan var ute etter å ødelegge Guds agenda. Like etter Jesu fødsel kom et forsøk, da gjennom myndighetene. Selv om mørkets krefter satte inn alt på å ødelegge, var det umulig å få det til. Ja, til slutt ble denne mørkets agenda eksponert, gjort til skamme og fullstendig ydmyket. Jesus seiret over død og mørke!

Det vi ser er likevel at Jesu disipler stort sett tenkte slik Satan hadde foreslått det. De fleste mistet håpet da Jesus døde på korset, fordi de ikke hadde forstått hvor dypt et verk han skulle gjøre.

Hvordan ser vi på tiden vi lever i? Skal Jesus igjen tape? Er dette virkelig i henhold til Skriften?

Det som skjer i dag er at Guds fiende setter inn alle krefter på å forlede, villede og ødelegge Guds folk. Hva er det som gjør at vi har gitt opp håpet om nasjonene? De er jo Jesu arv! Hvor lenge er det siden vi så reformasjon i Norge? Ikke lenge! Kan det skje igjen? Hvor mye mørke må komme over landet før vi igjen roper ut til Gud?

Skriften er tydelig. Jesus skal legge alle makter og myndigheter under seg. Enden kommer ikke før han har gjort det. Guds folk har vært igjennom de verste forfølgelser før, og det er ikke noe som sier at vi ikke skal gjennom prøvelser igjen. Hvem vil være tro mot ham?

Fordi vi så ofte sier oss enige med Satans agenda og ikke reiser oss i den kraft Gud har gitt oss, så skjer ikke det vi håper på. Hva er da dette paradigmeskiftet som kalles en helt ny æra?

Kaoset og mørket vi ser rundt oss er virkelig. Samtidig blir dette tiden for Guds folk å omvende seg fra alt de har underholdt av mørkets agenda. Nå er det rystelse, slik at vi kan omvende oss fra vår synd og rope ut til Frelseren. Det er ikke bare menighetens tid, men det er tid for Guds rike å manifesteres! Den nye æraen handler om Guds rike og hans inntog. Vi ser åndelige krefter stikke hodet fram. Guds dom er at lyset kommer og bringer rettferdighet. Lyset skal seire over mørket. Den store utfordringen vi har er menighetens renselse, slik at vi kan stå midt i prøvelsen.

Det er tid for å innta land, men før det må Guds fylde innta oss. Da må vi renses fra alt som kalles mørke. Se på tiden vi lever i som renselsestid. Gud forbereder sitt folk til å regjere sammen med ham.

Har vi misforstått prosessen frem mot det nye skaperverket? Tenkte vi at det bare handlet om å få mennesker frelst og så vente på enden? Dette er ikke hva Skriften sier.

Jesus lærte oss å be ‘la ditt rike komme’. Han befalte sine etterfølgere å gjøre disipler av alle folkeslag. Dette er jo hans arv; nasjonene.

Skriften lærer oss at det skal komme dom over mørke og urettferdighet. Guds engler skal først ta bort ugresset. (Matt 13:30) De skal fjerne urettferdighet fra hans rike. (Matt 13:41) Jorden er arven som de saktmodige skal få i arv. (Matt 5:5)

Nå er tiden for å rope ut til Gud om at han skal rense sin brud, at vi skal stå sammen i enhet slik at mørket ikke får skille oss. Så må vi lære å vandre på Guds vei og løfte opp lyset hvor vi enn går. Dette er verdens håp. Hele Skriften er nyttig til å forberede oss! (2 Tim 3:16,17)

All makt er gitt til Jesus. Han viste oss tjenerens vei. Nå er vi kalt til å stå på samme vis med Guds fulle rustning på. Det er tid for å forvente dom over mørket og at lyset skal skinne stadig klarere.

Vær utholdende! Det vil få sin lønn!

«Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro» (Åp 14:12)

Vi er på vei inn i en ny æra! Guds rikes æra.

(Med referanse til ord av profetiske røster:

James Goll: https://365prophetic.com/2020/05/19/james-golls-prophetic-perspective-on-the-new-era/

Lana Vawser: https://lanavawser.com/2019/01/19/the-power-of-his-whisper-in-this-new-era/

Wanda Alger: https://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=24183 )