21. april 2024

Bønneaksjonen 2020

Fra tidenes morgen har Gud innsatt muligheten til å kalle på hans navn for at hans vilje skal skje. Han er jo selve livskraften. Gjennom Skriften lærer vi hvor kraftfullt dette er. Der lærer vi også om kraften som ligger i mennesker som ber. Da kan den evige Gud virke gjennom oss. Abraham lærte det da han gikk inn som mellommann på vegne av Sodoma. Moses erfarte det da han sto i forbønn for Guds eget folk. Gjennom det ble de utfridd fra dom og ødeleggelse. David er et annet vitne, hvor Gud frelste både ham og folket.

Gjennom initiativet Bønn for alle, en bønnetjeneste for Norge, føres det an en bønneaksjon fra 1. til 31. oktober. Der kan vi alle delta og få hjelp til hva vi ber for. Å kunne stå sammen i bønn er et uttrykk for enhet, men også en inspirasjon. Kjenner du Guds hjerte for Norge vil du også kjenne et desperat behov for å komme foran Gud med nasjonen. Selv om Norge ikke ser ut som en slagmark i det naturlige, vil et blikk inn i åndsrommet og sjelelivet åpenbare den blodigste slagmarken. Vender vi oss ikke bort fra vår synd er det bare spørsmål om tid før den indre smerten manifesteres i det naturlige. Vi får stadig vitnesbyrd om dette fra verden vi lever i.

Kjenner du at Guds Ånd kaller deg til å gå i forbønn for Norge kan du bruke ressursene som er tilgjengelige på www.bonnforalle.no. Det finnes også en side på Facebook.

La ikke muligheten til å gjøre arbeide som har av evig verdi gå fra deg. Verden vil kanskje se ned på deg, men Gud ærer den som ærer ham. Bønn har til alle tider vært viktig for Gud. Der kommer vi nær ham, hører fra ham, responderer og ser ting i den naturlige verden forandre seg.

La oss engasjerer oss i bønn for de mange områdene som vi blir minnet på i bønnekalenderen som er laget.

Følger vi historien til de jødiske folket, kan vi minne oss selv på at vi nettopp steg inn i et nytt år. La oss be om nåde og et nytt år for Norge hvor Guds rike utbres som aldri før. Da må vi engasjere oss, både i bønn og i samfunnet.

Bli med på Bønneaksjonen 2020!