15. juni 2024

50 år – 1 milliard martyrer

Vi har ikke hørt skrikene fra smerten, men en har gjort det. Han har også kjent det på sitt eget legeme. Det blir estimert at det fra 1970 og fram til i dag har blitt drept minst 1 milliard ufødte barn*. Hvert enkelt av disse var skapt i Guds eget bilde med ufattelig verdi. Gud hadde tenkt ut planer hvor framtid og håp lå foran hvert eneste av dem.

Den store tragedien er at mye av samfunnet har klart å svelge så stor en løgn. Det ufødte liv har blitt definert om til en klinisk biologisk masse som en kan gjøre med som en ønsker. Hvilket mørke at vi makter å leve i slik en motsetning til sannheten.

Det man lærer mens man er ung sitter godt i når man vokser opp. Dermed blir det vanskelig å rasjonalisere verdien til et ufødt barn. Vi ser at Gud selv møter vårt irrasjonelle mørke med en svært så dyptgripende opplevelse. Korset er et forferdelig vitnesbyrd som for de fleste vil være en dypt emosjonell opplevelse. Å få en åpenbaring av brutaliteten som ligger i en slik smertefull henrettelse vil røre oss dypt.

Selv abortforkjempere innrømmer at visuelle inntrykk er effektive for å få frem brutaliteten i drap på ufødte barn. Mange har valgt å beholde barnet etter at de fikk se at det var et levende menneske med hode, nese, armer og bein. Når man er irrasjonell og ulogisk hjelper det lite å snakke fornuft. Det er akkurat dette som er tilfellet med løgner. Får man se en modell av et seks månedere gammelt foster, holdt opp sammen med en kirurgisk tang som brukes til drap, for så å konfronteres med utsagnet: ‘Velg!’ så vil mange endre oppfatning. Det visuelle kan brukes effektivt til undervisning.

Når man ikke får lært de unge veien de skal gå tidlig, må det ofte annen type undervisning til senere i livet. Fra unnfangelsen av har et nytt liv begynt å eksistere. Dette er et liv med verdi gitt av Skaperen selv. Vi har ingen rett til å omdefinere dette, men gjør det likevel.

Mange nasjoner sier de har utviklet seg lenger enn da de før hadde dødsstraff. Dette er ikke bare en løgn og grovt hyklerisk, men grunnlaget for å gi dødsdom til et uskyldig liv er i seg selv grunn til å tenke nytt rundt justis. Ethvert liv har rett til beskyttelse, både av samfunnet og av loven. Skriften er tydelig på at man ikke har rett til å drepe. Guds lovs bokstav sier også at den som tar et menneskes liv, skal også miste sitt eget liv.

Hvor langt vi har kommet fra lyset som en gang skinte. La oss verne om det ufødte liv!

* Mer en 336 millioner ufødte barn har blitt drept siden 1971 under Kinas ettbarnspolitikk. I USA har minst 55 millioner ufødte barn blitt drept siden 1973. Et konservativt estimat er at det rundt i verden har blitt drept minst 40 millioner ufødte barn hvert år de siste 30 årene. (Understanding the Culture, Jeff Myers, Summit Ministries. Guttmacher Institute www.guttmacher.org og Kinas helsetjeneste.)