15. juni 2024

Verdens lys, salt i samfunnet

«Uten åpenbaring blir folket tøylesløst«, skrev den vise kong Salomo. Mørke fører til kaos og ødeleggelse. Dette er spenningen Gud har levd med gjennom hele skaperverkets historie. Han har stadig kalt mennesker til omvendelse, men så altfor mange ville ikke. Verdens historie er sannelig tusener av år med unntakstilstand. Hvor tålmodig Gud kan være.

Han har satt seg fore å gjenopprette alt som ble ødelagt. Det skal ikke alltid være synd, smerte og sykdom i Guds prektige skaperverk. Hans løfte er at alt skal helbredes og gjøres nytt igjen.

Vi blir så små på historiens tidslinje. Det er lett å tolke alt i lys av egen samtid. For å kjenne historiens sanne retning, må vi lytte til Han som står bak historiens hovedlinjer. Da må vi inn i Skriften. Paradokset er ofte at fremtidshåpet befinner seg midt i en sammenheng med smerte. Det er noe som fødes fram gjennom prøvelser.

I våre personlige liv kommer troen fra å høre ordet forkynt. Troen er full visshet, eller overbevisning, ja en overgivelse til det vi har hørt. Dermed legger vi våre liv under den forkynnelsen og læren vi får. Det betyr også at kilden vi går til vil være avgjørende for hvordan vi ser vår eksistens.

Når vi stiger inn i Guds rike gjennom frelsen i Jesus Kristus, blir vi født på ny, innsatt som arvinger i Guds evige rike. Som Jesu etterfølgere kaller han oss jordens salt og verdens lys (Matt 5:13,14) «Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» (Matt 5:16)

Gjennom Jesu tjeneste lærer vi hvordan han sendte menneskene tilbake til sin sammenheng etter at han hadde forkynt evangeliet om Guds rike til dem. Soldater, vertinner, tollere, mødre, fedre, sønner og døtre, ble sendt tilbake for å være salt og lys der de var. Deres omvendelse var overgangen fra mørket til lyset. Nå skulle de være salt og lys der de før var råtne og livløse.

For å gjøre disipler av alle folkeslag må vi fortsette å sende mennesker tilbake, slik at de kan gjøre gode gjerninger til Guds pris og ære. Dermed er samfunnets uttrykk eller sfærer strategiske. Tollerne, soldatene, fiskerne og vertinnene som Jesus forkynte til, er dagens lærere, bedriftsledere, ingeniører, leger, advokater og arkitekter. Noen fikk et nytt kall til å gå, mens de fleste fortsatte i den sammenhengen de allerede var i. Felles for oss alle er at vi skal være salt og lys. Vi skal prege situasjonen vi står i. Dermed er de ulike samfunnsuttrykkene areanaer for åpenbaringen av Guds rike. Familie, skole, kirke, media, idrett, kunst, kultur, vitenskap, teknologi, bedrift og myndighet vil se annerledes ut når Guds lys får skinne der. Dette er ikke tilfeldige uttrykk, men områder som har sin opprinnelsen i den Gud selv er. Når de fylles med lys og sannhet vil de også herliggjøre Gud. (Hab 2:14)

Her ligger det for mange uante og spennende muligheter for ny åpenbaring. Da er vi som nye skinnsekker å regne, hvor vi er fylt med et helt nytt budskap, hvor blant annet rettferdighet, fred, glede og kraft preger oss.

La det sanne Lyset slippe til i ditt liv, så kan du være lys og salt i enhver situasjon og til enhver tid.