20. mai 2024

Bygg opp igjen ruinene

Har du gitt opp håpet for Guds skaperverk?

Det er i mørket at lyset skinner som sterkest. Midt iblant løgner skjærer sannheten gjennom som noe befriende. Skapt i Guds bilde er valget likevel vårt. Vil vi tro ham, eller holder vi fremdeles fast i løgnen?

Helt fra Skriftens begynnelse ser vi Guds hjerte for å gjenopprette. Han har ikke på noe tidspunkt gitt opp sine planer. Han reiser opp et folk. Selv om de vender seg fra ham, kaller han stadig på dem. Han utfridde dem fra fangenskap og førte dem hjem. Esra vitner om gjenopprettelsen av tempel og tilbedelse. Nehemja vitner om gjenoppbygging av murene. Selv om Israel snubler videre, er Guds hjerte alltid fullt av framtid og håp.

David er i sin lovsang til Gud så tydelig på at all urettferdighet skal utryddes og rettferdighet skal råde. Leser vi profeten Jesaja får vi et klart inntrykk av Guds hensikter. Jesaja skriver: «Sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet.«

En dommens dag skal komme. Det er Herrens dag. Da skal han bli gjort stor for alle. Malakias skriver: «For se dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.» (Mal 4:1,2) Jesus gjentar dette når han snakker om såmannen. «Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.» (Matt 13:43a)

Jesus bekrefter Jesajas budskap både når han lærer disiplene å be ‘la ditt rike komme’ og når de får oppdraget med å gjøre disipler av alle nasjoner. Alt er i samme tråd. Gjenopprettelse.

Det er tid for å bygge opp igjen ruinene. Norge har ikke en slagmark i det naturlige, men i Norges ånd og sjel ligger vi i ruiner. Fiender har inntatt landet og tatt mange i fange. Murer er nedrevet og løgn farer inn og ut som om den er hjemme her. Fortsetter det vil vi også se ruiner i det naturlige. Da vil det spilles ut i et ødeleggende kaos.

La oss løfte opp håpet for nasjonen. Jesus har fått all makt og all autoritet. Vi er gitt å stå i dette. Nå skal det bygges opp igjen. «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.» (Apg 17:30)

Hva er det vi skal bygge opp igjen? Jesus sa at Guds rike er inne i oss. Vi skal kjenne ham i våre hjerter og leve det ut. Dermed bygger vi opp igjen familier, utdanning av våre barn, samlingen av de troende, relasjonene i samfunnet, kulturelle uttrykk, sann forvaltning av skaperverket og en rett forståelse av myndighetens rolle som tjener. Gud har gitt oss sine veier.

Vi skal bygge opp igjen menneskene som er kalt inn i samfunnets mange uttrykk. Der skal Jesus være livskilden, og forståelsen er at han er Konge over alt.

Esra, Nehemja og så mange andre møtte stor motstand når de skulle bygge. Det må vi forvente, men ikke la det gjøre annet enn å inspirere oss til sterkere fokus. Motstand betyr at fienden ser noe som må ødelegges.

Jesus er seierherren. Nå er det tid for å bygge Guds rike. Han skal legge alt under seg.

Hvor skal du bygge? Hvem skal du bygge sammen med? Har du begynt?