21. april 2024

Kallet til omvendelse og frelse

Kjenner du kallet fra det høye? Det er der, dypt i ditt indre. Den evige Gud roper ut etter din sjel. Du har ikke liv i deg, men det ønsker han å gi deg. Du setter deg så ofte imot hans hensikter og fører forbannelse over ditt eget liv. Han lengter etter å velsigne deg. Han lengter etter å øse overflod ut over ditt liv. Hvorfor stritter du imot? Hva er du redd for? Det er kampen i ditt indre som må vinnes. Den vinnes ved at det onde i deg får dø. Bare da kan du kjenne liv strømme gjennom deg. Er du villig til å rope ut til Gud etter frelse? Han vil fri deg fra mørket og kreftene som søker å ødelegge deg. Frykt ikke for ham. Frykt for konsekvensen av å ikke vende deg til ham. Den er reell. Vær ikke en som venter til siste stund. Timen er nå! Kast deg på den evige Gud som vil frelse deg. Han vil løfte deg opp fra sølen og sette dine føtter på fjell.

Du er et barn av den aller høyeste. Det er den du virkelig er. Hvorfor løper du bort fra Ham? Hva har han gjort som støter deg bort? Er det andre som har båret falskt vitne? Har du ført saken mot Gud med tilstrekkelig vitner? Har du felt dommen med tilstrekkelig bevis? Eller er det lettsindig arbeide du har gjort? Hvorfor skal en som er god dømmes som ond? Hvem er du til å sette standarden? Var du der da alt ble til? Ga du noe sin evige hensikt?

Han fortjener at du gransker saken nøye. Har du rett så får dommen stå ved. Tar du feil, må du vende deg om, til Ham. Hvem fortalte deg hva sann kjærlighet er? Hvem definerte din verden? Hvem fortalte deg hvem du virkelig er? Skulle det ikke være et evig vesen som bryr seg om deg? Hvorfor forblir du i din smerte? Han lengter etter å frelse deg. Du anklager ham for ikke å bry seg, men du vil ikke at han skal bestemme over deg. Han trakk linjen da han skapte deg og ga deg all den friheten du lengter etter. Hva bruker du den til? Hvilke valg tar du? Hvorfor løper du bort fra ham som vil vise deg hva frihet er?

Nå er tiden for å vende seg til Gud. Han er en god Far. Tør du prøve? Tør du prøve sann kjærlighet? Tør du prøve å stå på klippegrunn?

Når du legger fra deg ditt, vil han gi deg sitt. Da skal du få kjenne fred i ditt indre. Dine tanker finner ro og du skal kjenne fred. Da vil han definere deg og du skal få se et gjenopprettet liv. Hans tanker for deg var alltid gode.

Mitt barn, nå er tiden for å omvende seg. Du har alt å vinne, intet å tape. Da skal det gamle og ødelagte falle sammen som en utslitt skinnsekk og du skal få nytt liv.

Det er håp, nettopp fordi den evige Gud elsker deg. Han har bøyd seg ned og kaller på deg. Kom til ham! Hans Sønn, Jesus Kristus, har åpenbart ham. I ham får du dette nye livet. Rop ut og du skal finne frelse fra mørke og ondskap!

Tiden er nå!