20. mai 2024

Et profetisk ord for tiden

I den følgende videoen vil du høre et ord som er gitt av Kent Christmas, en profetisk røst i Nashville, TN, USA. Vi skal ikke prøve å bekrefte eller avkrefte gyldigheten til ordet, men om du velger å se det så be Herren om hjelp til å skille åndene. Det kan virke utfordrende på ulike historiesyn, men skal holde vann bibelsk sett. Dersom du kjenner at Guds Ånd bekrefter ordet er det også viktig at du i tro ber, proklamerer og forventer at det skal skje. En av de store utfordringene med profeti er å kjenne tiden. Dette hevdes å være for tiden vi er i akkurat nå. Følg med i dagene som kommer, vær i bønn og gå foran Gud i forventning. Mye skjer i det himmelske og det vil en dag manifesteres i det naturlige. La oss stå i bønn for Guds hensikt i Norge og verdens nasjoner!

Ordet er på engelsk.

https://www.youtube.com/watch?v=PrcSEnTeINo