21. mai 2024

Ditt fremtidssyn teller

Det er vanskelig å komme bort fra våre tanker om framtiden. Vi styres av dem hele tiden. Det har med hensikt å gjøre.

Når vi opplever press og prøvelser får vi testet hva vi tror og tenker om livet. Det driver oss tilbake til vår egen bunnlinje, hva vi egentlig opererer ut fra. Det er lett å tenke og si mye når en ikke er under press, men når trykket øker kommer sannheten frem.

Når krig, sykdom, pest og plage rammer må vi også sjekke om det vi tror er konsekvent med Skriften.

Alle livssyn prøver å svare på hva som er livets hensikt. Det finnes livssyn som mener å være fullstendig materialistiske, altså basert på biologiske og kjemiske reaksjoner. De benekter noe høyere mening med eksistensen enn det som er her og nå. Dette er et fatalistisk syn på eksistensen, og gir lite håp.

Flere religioner sier at livets ultimate hensikt er flukten fra det nåværende. Dette kan være en slags utopisk tilværelse, men hvor det nåværende bare betraktes som en byrde.

Basert på Skriften og det jødisk-kristne livssynet finnes det også flere syn på fremtiden. De er positive i den forstand at de proklamerer håp for den som tror. Likevel må vi erkjenne at det finnes flere leire hvor en til tider står diametralt mot hverandre når det gjelder fremtidssyn, eller såkalt endetidslære.

To syn virker å ha vansker for å forenes. Det ene er synet på en flukt fra denne nåværende verden, hvor endemålet kalles himmelen og alt det som er skal opphøre. Da er naturlig nok hovedoppgaven å drive evangelisering og evangeliserende misjon slik at flest mulig kommer til himmelen.

Selv om hjertet i dette synet er så vesentlig, blir det en viss konflikt mellom dette synet og et annet syn som hevder at Guds rike skal komme til dette nåværende skaperverket og helbrede og gjenopprette alt. Dermed blir et helhetlig og integrert livssyn essensielt. Dette fremtidssynet gir også rom for at Gud kan være kilden til alt og vi slipper å blande regimer for å leve våre liv.

Det tar tid og krever engasjement for å lande sitt fremtidssyn. Ofte lander vi på det som kulturen rundt oss tror. Det må uansett sies at temaet er alt for alvorlig til å la det være ureflektert.

Hva ligger det i bønnen Jesus lærte sine etterfølgere å be? «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen.» Hva med misjonsbefalingen? «Gjør alle folkeslag til disipler.» Hvordan skal vi forstå at alt skal gjøres nytt?

Hvordan vi leser Skriften vil avgjøre hvordan vi ber og hvordan vi responderer på hendelser i tiden vi lever i. Er vi håpefulle eller resignerte? Forventer vi en Guds innstigen på historiens arena hvor ting skal skje som oppfyller Skriftens løfter? Hva formidler vi til andre? Hvordan avgjør det min egen forvaltning og forberedelse?

Det er mange spørsmål vi trenger å svare på når trykket øker. Er vi forberedt til å møte nye utfordringer i Skriften perspektiv? Det er på denne måten vi kan se historien fra Guds perspektiv og være enige med Ham.

Fremtidssynet ditt har avgjørende betydning for hvordan du engasjerer deg. Gå inn i Skriften. Kom foran Herren og be om åpenbaring. Han ønsker å sette oss fri slik at vi i ånd og sannhet kan samarbeide.

Vi har et håp satt foran oss som skulle gi den dypeste glede!