20. juli 2024

Åndelig årsskifte

Kanskje stiller du deg av og til spørsmål som «Hvor får vi egentlig substansen til våre tanker fra?» Hva er det som har lagt premissene for samfunnet vi lever i? Det må jo komme fra en kilde.

I et livssyn tuftet på den Gud som åpenbares i jødenes hellige skrifter har vi en fullstendig kilde som gir referanse til absolutt alt.

I følge jødisk tidsregning er vi nå på vei ut av år 5780 og går den 19. september inn i år 5781. For mange av oss som lever på den nordlige halvkule kjenner vi også at det er noe nytt som kommer etter en sommer hvor vi ofte evaluerer og legger nye planer. Denne høsten er det nok mange som kjenner at noe er på ferde. Mange stiller spørsmål ved så mangt og mange leter etter veien framover. Vi har blitt rystet, både i Norge og rundt om i hele verden. Livet er ikke helt normalt lenger. Fremmedelementer har kommet inn, som vi vet ikke skal være der. Våre tanker har blitt fylt med mye frykt og usikkerhet. Mange har blitt vant til en ny type mistenksomhet og kjenner at ting ikke er slik de skal være.

Dette gir grobunn for en lengsel etter noe bedre. Spørsmålet er om det i det hele tatt er verdt lengselen, eller om vi skal resignere og hengi oss til håpløshet.

Går vi inn i historieboken som jødenes hellige skrifter er, oppdager vi en virkelighetsforståelse som er radikalt annerledes enn det som råder. Den er så full av håp og muligheter at en kan bli overveldet. Det eneste dilemmaet er at betingelsen har en høy pris. Vi må oppgi alt og hengi oss i tro til historiens sanne forfatter. Jødenes Gud, YHWH, har sagt at hans tanker for sitt folk er fremtid og håp, ikke ødeleggelse. Betingelsen er at vi må vende oss bort fra våre egne veier og vandre på Guds veier. Da vil helbredelse og gjenopprettelse komme.

Vi står ved et veiskille i dag. Skal vi tro på Gud eller skal vi ikke? Det må få konsekvens for livet vi lever. Omvendelse betyr at alt forandres.

Guds kalender er bevart av jødene. Vi må derfor forstå deres årsskifte som et åndelig årsskifte. Bruk anledningen til å komme foran Gud med forventning. Søk hans ansikt i dagene som ligger foran og be om at han skal legge ned i deg mer av sin hensikt og at du skal bli forløst inn i dette.

Nasjonene roper etter håp i dag. Krefter søker å rive dem i stykker, men den evige Gud setter den endelige agendaen. Omvend deg og stå på Guds side. Selv på den mørkeste dag er han et evig lys og et håp om gjenopprettelse.

Nytt år betyr nye muligheter. La håpet fylle deg og vandre i tro til Gud!