20. juli 2024

Ikke lengt etter det normale

Som mennesker er vi skapt for gode vaner. Det gjør også at vi i dagens samfunn lett søker det komfortable og når dette setter seg blir det med at vi kaller det normalt. At noe er vanlig uttrykker en vane, men betyr det at det er normalt? Normalitet handler om en slags referanse. Dersom vi gjør oss selv til referansepunkt, så kan hva som helst bli normalt. Gjør vi derimot Skriften og Guds standard til det normale, så kan det være vi trenger litt endring.

Det mennesket har gjort det vanlige til det normale har vi nå en gylden anledning til å gjøre endringer. Hele samfunnet er sårbart og trenger nye normer som det kan stå på. For oss som tror på skapelsens Gud, og i konsekvens Skriften, blir dette en anledning til å bringe håp tilbake til samfunnet. Vær trygg på at Gud er på din side når du står for Hans sak!

Fordi vi har misforstått hva det normale er, skal vi ikke lengte etter det. Vil vi tilbake til det komfortable så er vi nok på feil vei. Gud ønsker å være tilstede midt i samfunnet, midt i våre familier og midt i våre liv. Han er god og ønsker å velsigne. Det normale er at Gud er livets sentrum, med alle konsekvenser som følger dette.

Når vi har gjenoppdaget hva normalitet virkelig er, kan vi begynne å lengte etter det. Normalitet er ikke det som er vanlig. Normalitet er det Gud definerer. Velsignelsen følger den himmelske normalitet, ikke menneskets egendefinerte normalitet.

Noe nytt skjer blant oss! Gå ikke glipp av det. Søk Gud av hele ditt hjerte!