18. juli 2024

Når du søker makt over andre

Mennesket er noe mer enn et velutviklet dyr. Vi forstår menneskeverdet som noe mye høyere enn resten av det skapte. Verdien gir ansvar, ikke lisens til å være egoist. Vi har evne til å forstå at alle mennesker har lik verdi. Selv om vi til tider kan være ulogiske, hjelper det å sette ting på spissen for å ta poenget.

Livet er ment å utspille seg som en symfoni mellom mennesker, Gud og skaperverket. Denne symfonien har endt opp med en masse utoner. Synd og smerte finner vi over alt. Når vi omvender oss og gjør Jesus til Herre kan vi begynne å lære å spille rent igjen.

For mennesker som fremdeles spiller urent ser vi en mangel på harmoni med resten av samfunnet. Der likeverd skulle være innlysende, er det veldig mange som klatrer og krafser for å sette seg selv høyt over andre. Det som skulle være tjenerroller i en harmonisk symfoni, har blitt maktroller.

I Norge har vi hatt en del år til å øve opp denne tenkingen om at noen må ha makt over andre. Dette er på ingen måte noen reformert bibelsk tanke. Dette er en korrupsjon av det gode, som ender opp med å kvele samfunnet.

Den som søker posisjoner hvor det er mulighet for å utøve makt, har et ansvar for å legge denne makten under kontroll. Dermed blir det ofte et karakterspørsmål.

Utfordringen vi har i Norge er at mange er oppøvd til å tenke at slik skal det være. Offentlige tjenestemennesker har dermed blitt offentlige maktmennesker. Offentlige etater som en gang tjente samfunnet har nå blitt maktetater som krever å bestemme over de samme menneskene. Dette er et samfunn på vei mot sin egen undergang. Relasjonene brytes og mistillit florerer. Da tenker alle bare på seg selv og vi slutter å bygge nasjon.

Det er tid for en reformasjon i vår nasjon. Dersom mennesker ikke omvender seg i sine roller i samfunnet, vil institusjonene rystes. Noen vil sprekke. Noen vil implodere og andre vil knuses. De har blitt tankebygninger som reiser seg opp imot himmelens Gud, han som er nasjonenes gode konge.

Dersom du er en av disse som søker makt, la den aldri komme til ditt hjerte. Da har du tapt og følgene er misbruk og ødeleggelse. La Gud sitte på tronen. Der handler det om å ha makt under kontroll, ikke å bruke makt til kontroll.