21. april 2024

Omvendelse bærer frukt

Prinsippet som omhandler årsak og virkning er kanskje ett av de mest fundamentale. Vi er alle svært gode til å gjenkjenne noe som er laget. De vakreste kunstverk kunne aldri blitt til uten at noen gjorde det. De største arkitektoniske verk stråler av sin opprinnelse. Ja, noe så enkelt som et herlig bakverk vitner om en årsak. Vi ser det over alt.

Skulle vi da ikke forvente at historiens mest betydningsfulle verk også skulle føre til de mest fantastiske frukter? I flere tusen år arbeidet Gud i historien for å gjøre alt klart. Så, i tidens fylde ble Guds Sønn født. Dette vårt eneste håp om forlikelse, frelse og forløsning. Skulle vi ikke forvente at dette var en av Guds aller største bragder?

Hvorfor er det da at vi våger å si at denne forløsningen og frelsen ikke skal bære overveldende frukter når vi får del i den? Løftene er overveldende! Løskjøpelsen fører oss ut av mørkets krefter og inn i Guds evige lys.

Et av de beste vitner for denne forvandlende kraft er Saulus, mannen som lidenskapelig forfulgte de første Jesu etterfølgere. Alle var redde ham. De fryktet dette navnet. Han stod der og samtykket da Stefanus ble steinet. Med den største iver jobbet han for å utrydde de første kristne.

Så skjedde det. Lyset kom. Det var så sterkt at han ble blindet. Der møtte han klippen, den hellige Gud. «Hvorfor forfølger du meg?»

De første ryktene om Paulus sin omvendelse kom ut blant de kristne. De visste hvem han var og tvilte først på hans omvendelse. Så fikk de se fruktene. Hans omvendelse var så inderlig og fruktene så åpenbare at de trodde.

Dette er evangeliet om Guds rike. En forflytning fra mørket til lyset som bevitnes med frukter, både i vårt indre og i våre handlinger. Innvendig taler Skriften om fred, glede, rettferdighet og Åndens frukt. Dette er en konsekvens av vår nye fødsel. Denne troen er ubrukelig uten at gjerningene følger. Dermed ser vi at alt henger sammen. Frelsen fører oss inn i den sanne frihetens landskap. Der både tenker og handler vi annerledes. Denne friheten får vi fordi vår himmelske Far elsker oss. Han sendte Sønnen for å sette oss fri. Friheten fører oss ut av fangenskapet.

Sann omvendelse vil bære frukt. Når den levende Gud selv tar bolig i oss må det skje. Slipp ham til i sin fylde, for Kristus i oss er håpet om herlighet!