15. juni 2024

Vanhelligelsen

Da Gud skapte var alt helliget ham. Helligdommen var et rent skaperverk som strålte av herlighet. Det siste han gjorde var å lage kronen på verket, mennesket. Dette var bildet som skulle inn i helligdommen. Det var et levende bilde, en avbildning av den levende Gud. Alt var hellig da Gud hadde gjort det. Hans hensikter var utmerkede på alle måter. Rundt kjernen av kjærlighet og relasjon gjorde Gud plass for så mye forløsning av kreativitet at vi kan bli overveldet. Kjærlighetens natur er å skape. Slik er Gud. Slik er mennesket. Alt som Gud har skapt er godt.

Så skjedde det. Avguden ble sluppet inn i tempelet og vanhelligelsen startet. Det første som skjedde var å vannhellige Gud. Så ble mennesket vanheliget og siden skaperverket. Sannheten ble også vanhelliget. Kjærlighetens renhet, samfunnets hjerte ble vanhelliget.

I dag er det vel ikke noe som ikke er vanhelliget eller forsøkt vanhelliget. Guds fiende søker å stjele, ødelegge og drepe. Alt i det hellige templet skulle tas bort fra sin hensikt. Slik skulle menneskene erfare at det ikke var noe igjen som pekte på denne ene som er god.

Dypt i vårt indre finnes det likevel, dette bildet av den evige Gud. Skriften sier at det fremdeles resonnerer med Skaperen. Der er et vitne om det sanne livet. Når vi igjen blir kjent med ham åpnes en kilde til gjenopprettelse. Guds Ånd er selve pantet til den fulle forløsningens tid.

Jesus lærte oss å be «helliget vorde ditt navn». Det første steg i gjenopprettelsen av dette Guds tempel er at hans navn helliges på jorden. Gjennom det skal alt annet renses og istandsettes. Som karene i Israels tempel ble vanhelliget har skaperverket blitt vanhelliget. Renselsen skjer ved det himmelske offerlammet. Alt skal forlikes i Jesus Kristus. Han skal legge alle makter under seg. Våre egne liv er funnet i ham. Der helliges vi igjen.

I dag står vi likevel i en situasjon hvor tempelets murer er nedrevet og dørene ødelagt. Guds hellige tempel ligger i ruiner. Nasjonene lider. Det er som om mørkets krefter er i panikk for tiden. Mange kommer under løgnene. Nå trenger vi å engasjere oss for å løfte opp lysets budskap på alle samfunnets områder. For kunnskapen om Herrens herlighet skal dekke jorden, likesom vannet dekker havene.

Gå inn i Skriften og foran Guds ansikt. Be om at Herrens herlighet skal komme og at han vil vise deg sine veier. Dette er de rette veier. Dette er sannheten som igjen vil sette skaperverket i stand. En dag skal alt helliggjøres. Det skal bli nytt. Nå er dommens tid. Guds ild vil komme og alt som er av løgn, synd og urettferdighet skal brennes bort. I denne dommen skal Guds folk renses og reise seg. Denne hellige gjenpart skal stå midt i Guds hensikt.

Tål ikke vanhelligelsen av Guds tempel. Jesus var på sitt mest lidenskapelige når det gjaldt vannhelligelsen av Guds tempel. Renselsen starter hos Guds eget folk. Er du klar for Den Hellige Ånds renselse? For Guds ord er som et tveegget sverd. Det går dypt og skiller marg og bein. Er ditt hjerte åpent for renselsen? Da vil du også begynne å kjenne Guds hellige standard. Da skal himmelens realitet fylle deg og manifesteres der du er.

Dommen vil pågå helt til renselsen er fullført. Så lenge vi har noe igjen av det vanhellige vil renselsen fortsette. For Gud er hellig.

Si ja til Guds dom. Den skal føre deg inn i evige hensikter.