21. april 2024

Jeg er Hellig og jeg er Ånd

(Wanda Alger – gjengitt med tillatelse)

Du etterspør hva jeg holder på med. Hvorfor denne smertefulle prosessen? Du undres hva som har forandret seg. Jeg vil forklare det for deg. Selv om «mørkets prins» har forsøkt å endre regelverket, så har ikke jeg forandret meg. Min standard er ikke endret. Loddesnoren i min Fars hus har ikke endret seg. Det som ble skapt og formet fra fundamentet i tronen har ikke endret seg.

Jeg er HELLIG og jeg er ÅND! Dette kan ikke endres på. Det er kompromissløst. Det er kun i min hellighet du har adgang til min nåde. Det er kun ved min Ånd at du kan ha sann kraft. Uten min hellighet og uten min Ånd, har du ingenting.

Job 33,4 «Ånden fra Gud har laget meg, Den veldiges pust gir meg liv.«

Og likevel så har de som kjøpslår med mitt Ord forsøkt å overbevise deg. De har innvarslet ord som er ugyldige for min Ånd. De har markedsført et budskap uten hellighet. De har kompromisset min standard, og forsøkt å endre loddesnoren. De har fortalt deg at kunnskap og vennlighet er tilstrekkelig. De har fortalt deg at det å nå ut til nye mennesker er nok. Men, uten en full neddykkelse i min Ånd så vil ikke disse leve. Korsets kraft kan kun bli forløst av mennesker som lever i overgivelse og blir drevet av min Ånd. Kongerikets kraft til å forvandle verden er ikke tilgjengelig hvis du har fornektet Min hellighet og avvist min Ånd.

Jeg er Hellig og jeg er Ånd! Jeg vil ikke bli formet i menneskers bilde. Heller ikke vil jeg tillate at de som er bundet til kjødet skal avkle meg DEN JEG ER, eller omdefinere hva det innebærer å være Hellig og være Ånd. Noen har byttet denne skatten med dårligere etterligninger. Jeg merker meg disse som forsøker å selge billig nåde. Det har undervist at min nåde overser menneskets svakhet og avviser menneskers synd. De har forkynt en frelse ut fra kjødelige gjerninger og lokket massene til deres budskap. De har forurenset mitt evangelium ved å sette fremtoninger før innvielse, og innpakning før renhet. Jeg vil ikke ha en brud som har blitt pyntet og kledd til plattform-funksjon, i stedet for å være forberedt til brudekammeret!

Du har blitt fortalt at Jesus er nok uten at du trenger det som er av Ånden. Men det var Min ÅND som reiste Ham opp fra de døde. Og det var MIN HELLIGHET som kvalifiserte ham til å trosse døden. Det er bare gjennom et nedbøyd og ydmykt liv at man kan vandre i korsets kraft. Det er bare ved Min Ånd du kan leve og bevege deg og være til. Løgnens far har solgt deg bedrageri. Han har lokket massene til et evangelium uten kraft, og et budskap uten mening.

1 Joh 2,26-27 «Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill. Men salvelsen dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere

Jeg eksponerer de som har forkynt uten Min Ånd og forkynt en hul sannhet. Jeg vil ikke lenger tillate at loddesnoren endres. Jeg vil ikke lenger la Min hellighet bli satt på sidelinjen og Min Ånd blir ignorert. Tiden er inne for at Min Hellige Ånd inntar scenen! Alle trenger å kjenne og forstå essensen av Mitt vesen, som er Hellig og Ånd.

Selv når jeg tilbakestiller disse kjernefundamentene, har jeg plassert blant dere rensede redskaper som er salvet, og både lever og taler sant. De har blitt skjult for kameraene, og skjermet for lyskasterne, og deres tid for å fremme evangeliet om Mitt rike er kommet. Himmelen har støttet disse tjenende lederne, og mitt nærvær går foran dem.

Hvordan vil du gjenkjenne dem? Du vil kjenne dem i kraft av deres HELLIGHET og deres ÅND. Det som fienden har forsøkt å eliminere, er bosatt i mange som har vært forberedt for akkurat denne tiden. Det er på grunn av deres helliggjorte liv og tid brukt foran tronen at disse menn og kvinne reiser seg for å fortrenge de falske sendebudene. Se forbi plattformer som er preget av mennesker, og foreninger og kirker som er knyttet til «store navn». Se forbi produksjonene og publikasjonene, og se etter Mitt hjerte.

NÅ ER TIDEN FOR MIN HELLIGHET og MIN ÅND! Din sjels fiende vet dette og har jobbet i flere tiår for å gjøre min Hellighet irrelevant og min Ånd inkompetent. Ikke lytt! Jeg har forberedt den sanne Guds hær for akkurat denne tiden! Ditt hjertes lengsel, og ropene fra dine bønner, har fått hele himmelen til å komme nærmere for denne tiden, med STOR ÅPENBARING, og TRANSFORMASJON av en høyere orden.

Sal 104,30 «Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jorden ny

Ikke bli forferdet over dem som er blitt borte. Ikke bli fortvilet over endringene av vaktene som kommer. Det er nødvendig forberedelse til at Gudsrikets virksomheten skal igangsettes. Det som Min Ånd har forberedt, er nå for hånden. En hellig hovedvei vil rydde vei for det.

Av Wanda Alger (https://wandaalger.me/) (Oversatt av Ø.F. og gjengitt med tillatelse)

Du kan finne det oprinnelige order her: