15. juni 2024

Rett holdning – uten forstand

«For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand.» (Ro 10:2)

Guds godhet handler både om hans karakter og hans natur. Det er fylden i Gud som resulterer i det gode. Hos ham er både motivasjonen og forstanden til stede i så store mengder at vi ikke makter å fatte dybden. Han er overveldende på alle måter.

Lenge forfulgte Paulus Jesu etterfølgere med oppriktig hjerte. Han trodde han gjorde Gud en tjeneste. Paulus manglet forstand. Slik er det også med jødene, helt frem til i dag. De sitter fanget i forståelsen om at frelse og rettferdiggjørelse skjer ved lovens gjerninger. De er nidkjære for Gud, men mangler innsikt. Frukten og konsekvensen er svært så alvorlig. Det makter ikke å ta dem inn i den nye pakten. De finner ikke frelse.

Paulus deler en bønn med samme tanke i sitt brev til filipperne. «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» (Fil 1:9-11)

Vi er alle i desperat behov for større innsikt slik at vi kan vandre på den rette vei og vise rettferds frukter, men også i sannhet kjenne Gud. Paulus delte nok en bønn med menigheten i Efesus. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilken håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant alle de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for alle oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» (Ef 1:17-19)

Vi har ikke råd til å slå oss til ro i uvitenhet. Da vil våre gjerninger ikke herliggjøre Gud. Ofte har vi gode intensjoner, men mangel på innsikt og forstand røver herlighet fra Gud. Jødene skader seg selv fordi de ikke har sett lyset. Slik er det også med alle andre som fortsatt er i mørket.

På alle livets områder kan vi søke mer innsikt og forstand. Jesus vokste i visdom og alder og velvilje hos Gud og mennesker. (Lk 2:52) La oss gå fra umodenhet til modenhet, fra melkedrikking til kjøttspising. Da trenger vi å komme foran Gud, søke hans ansikt og studere Skriften. Der finner vi en utømmelig kilde til liv. Når vi fornyes vil våre liv forandres (Ro 12:2) og vi kan kjenne Guds vilje. Frukten blir at vi gir Gud ære og herliggjør hans navn. Da får vi også svar på Jesu bønn om å holde Fars navn hellig. (Matt 6:9)

Både hvordan vi gjør noe og hva vi gjør har betydning. Prosess og innhold er det som fører til resultatet. Å være nidkjær uten forstand er ikke godt. Dette fører oss rett inn i vår kjennskap til både Guds karakter og hans natur.

Må våre øyne åpnes slik at vi kan bære de gode nyhetene ut til alle folkeslag!