15. juni 2024

Kjemp for det profetiske

Det skjer en bønnevekkelse i Norge. Rundt om i hele landet har det blitt etablert bønnefellesskap. Mange innser at nasjonen ikke kan frelses ved makt, men ved vedvarende bønn. I videoen nedenfor hører du Danielle Dixon fra Australia dele ord rundt situasjonen i Norge.

Gå til kamp med de profetiske ordene, sier hun. Mange har gitt opp ordene som har kommet, og tenker at de aldri kommer til å bli oppfylt. Danielle siterer fra Esekiel 12:22,23 hvor det avsluttes med «Nå er tiden nær da ordene i hvert syn skal bli oppfylt!» Dette er også resultatet av vedvarende forbønn i nasjonen.

Oppfordringen fra Danielle er at vi må være utholdende, «Gi ikke opp!» Vi kommer ikke til å ha den perfekte situasjonen, men oppfordingen er å «Herske midt blant våre fiender» (Salme 110:2).

Norge er et apostolisk folk. Kanskje vi ikke tror det. Det handler om mennesker som kommer på linje med Guds hensikt. Vi må forstå vår Gudgitte autoritet og være med å forløse Guds hensikt. Norge er en forløper. Gud forløser en salvelse til å regjere. Den kommer over profetiske og apostoliske mennesker. Guds menighet (ekklesia) skal regjere. Tiden er nå! Vi er med på å forandre atmosfæren i nasjonen.

Vår forbønn er en befaling over Norge. Det forløser frukter og arv. I jordsmonnet finnes det mange frø. Mange roper ut etter både vårregn og høstregn. Dette regnet er Herren selv. (Hos 6) Vår forbønn vil forløse dette regnet. Dette er et paktsløfte fra Gud. Vår rolle er å befale grunnen å gi sin høst. Det handler om familie, region og nasjon. Gud har gitt oss autoritet og løfter oss opp til et høyere perspektiv. Det handler ikke lenger om kirkesamfunn eller utdanning. Gud reiser opp grupper over hele jorden som vil tale til landet sitt. Høsten tilhører Herren!

Det foregår mye aktivitet i åndsrommet over Norge og vår region. Det handler om engler som bringer ‘vind’ og ‘forandring’. De har vært med på mange innhøstninger. Vi trenger både vind og forandring for å se en innhøstning. Vinden skal åpenbare det skjulte i mennesket og forandring slik at hjertene kan omvende seg.

Danielle Dixon fikk se disse englene i et syn, og de ble forandret til innhøstningsmaskiner. Hun lurte på hva det skulle bety. Herren sa: Når du kikker inne i dem vil du se oppdraget de har fått. De er engler som har blitt sendt for å forløse vekkelse og innhøstning i verden. De har blitt sendt til vår region i denne tiden.

Vi må fortsette å forløse disse himmelske arbeiderne til vi ser frukten. De har blitt sendt på oppdrag. Som forløpere i nasjonen har dere allerede begynt å tenne flammen. Vekkelsesild skal gå gjennom regionen. Norge spiller en viktig rolle i denne innsamlingen.

Norge har mødre og fedre som vil være med å holde oppe armene til andre nasjoner. Gjennombrudd skal forløses!