18. juli 2024

En frihet som fører til død

«For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død.» (Ro 6:20,21)

Disse ordene står godt på egen hånd. Paulus visste hva han snakket om. For mange oppleves det å kaste alle lover over bord som frihet. Det kan oppleves fritt i utgangspunktet, men oppgjørets time vil komme. Alle årsaker gir en virkning, så også med tankene vi tenker.

Det unike ved Gud er at han er selve livet og dermed den som opprettholder alt ved sin egen eksistens. Han er også en kilden til visdom, den som sikrer livet. Han sier at synd handler om å bomme på målet eller hensikten. Det som kan oppleves uendelig fritt vil ende akkurat slik som Paulus sier, med død.

Her har vi altså en kilde som mer enn gjerne gir av sin visdom for å få alle mennesker inn i den beste hensikt. Samtidig vokser barn og unge opp hvor så altfor mange får en holdning om at Gud ikke ønsker dem det beste. De lærer lovløshet og skjønner ikke at fruktene av dette vil ødelegge både dem og andre.

Det er bare en frihet som virkelig setter fri. Det er frihet fra synd. Både mennesker og samfunn vil lide når vi forkaster Guds lover. La oss frimodig dele de gode nyhetene om Guds rike!

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Ro 6:23)