21. april 2024

Drømmen om Norge

Turneen Gud signe vårt dyre fedreland har nå besøkt ni steder i Norge. Her formidles Norges historie sett gjennom troens øyne. På hvert eneste sted har mennesker blitt tydelig rørt av fremføringen.

Turnéleder Håvard Sand, som også er fortellerstemmen, bærer frem vitnesbyrdet om at vårt folks historie er en historie med tydelige spor av den evige Gud. Ulike hendelser og opplevelser av åpenbaring knyttes sammen og danner en fortelling som løftes opp til et høyere nivå. Tilfeldigheter kan ikke forklare godt nok hvordan alt har skjedd. Bevismengden peker mot Gud.

I ord, toner, sang og bilder får de fremmøtte oppleve noe som må sies å være et profetisk budskap for vår tid. Vi får innblikk i vår åndelige fødsel som nasjon. Vi får høre beretningen om vikingene og våre første konger. Vi blir vekket opp til å se Gud som historieskriver, hvor bønn og vekkelse har lagt grunnlaget for det som skulle komme. I bakgrunnen finner man stadig spørsmålet: «Kan det skje igjen?» Vitnesbyrdet som kommer gjennom fremføringen gir et tydelig svar.

Deltakerne inviteres til å være med på å gi et nasjonalt takkoffer til Gud i Nidarosdomen den 24. juni. Samtidig vekkes vi opp for på ny å ta i eie den arven Gud har gitt oss. Gjennom et syn en 13 år gammel jente fikk, har Gud talt til den oppvoksende generasjon at Norge er Guds drøm. Til denne generasjonen sier han, den evige, levende Gud, at «Norge skal bli mitt igjen!«

Alv Magnus trer på mesterlig vis inn i rollen som Hans Nielsen Hauge og gir et unikt innblikk i denne unge mannens liv og tjeneste. Vi tas med inn i et liv og en situasjon som evner å inspirere mange til igjen å omfavne håpet om at Gud kan forvandle vår nasjon, midt i mørket. Åtte år med aktiv tjeneste ble på mange måter frøet som vokste opp til det vi kaller det moderne Norge.

I løpet av fremføringen, som nå har blitt sett av vel over 1300 mennesker, får forsamlingen også mulighet til å respondere i bønn. Mennesker er tydelig berørt av det som formidles.

Nå er det vår tid. Bønnefolket vekkes opp og vi trenger å se forløsning av Guds folk inn på alle samfunnets arenaer. Gud er på ferde i Norge. Som med Hans Nielsen Hauge, kan man undre seg på, hvorfor en enkel bondesønn? Hvorfor lille Norge? Jo, Gud har behag i å bruke slike. For Herrens herlighet skal dekke jorden, som vannet dekker havene. Gjennom profeter som Jesaja og Daniel fikk vi løfter om et rike som en dag skal innta hele skaperverket.

Det er omvendelsestid. Skal vi se legedom komme over vår nasjon må vi igjen vende oss til Gud.

Den pågående turneen vil ha sin siste fremføring på Stiklestad den 29. april.

For mer informasjon:
https://www.drommenomnorge.no
https://www.himmelsketoner.no/