20. mai 2024

Soloppgang

Før Gud skapte noe som helst var alt mørke. Åndelig mørke, sjelelig mørke og materielt mørke. Han er lyset og livet som føder frem alt som har hensikt. I sitt fantastiske samspill virket Faderen, Sønnen og Ånden for å gjøre alt det gode. Ord kan ikke fullstendig beskrive fylden i det som skjedde. Mest av alt må vi tenke på det hjertet og motivasjonen Gud hadde da han valgte å sette i gang. Livskilden ønsket å la det strømme ut over skaperverket. Han ville være velgnelsens kilde.

Når han forløser så er det for å føre alt tilbake til sin hensikt. Jo, det er hele skapningen. Skriften er klar på det. Alt skal også bli gjort nytt.

Midt i mørket skjedde det. Jesaja taler om det. Lyset skal skinne, midt i mørket. Dess mer Gud-sentrerte våre liv blir, dess mer håpefulle kan vi også være. Han er større enn mørket. Hans evner rekker så mye lenger. I han kan de umulige skje. Et av det store spørsmålene er om vi har tro for det.

Det lyset som kom med Jesus skal ikke slukkes igjen. Profetene er tydelige. Johannes sier til og med om dette lyset, at det var i ferd med å komme, altså begynte det å skinne. (Joh 1) Det skal skinne stadig sterkere. Angrepene har kommet gjennom historien, men de ble slått tilbake. Krig, sult og plage har generasjonene sett, men det var aldri enden.

Løftet er at jorden skal dekkes med Guds herlighet.

Vi har feiret påsken. Fienden er avvæpnet. Dommen har falt. Det er gjort. Snart feirer vi utgytelsen av Ånden. Den er her nå, så la oss ikke vente!

Rettsaken er altså ferdig. Denne verdens hersker er i henhold til Jesu ord, kastet ut. (Joh 12:31 og 16:11) Mørkets herre er ikke lenger denne verdens hersker. (Kol 2:15) Nå skal dommen utføres. Derfor kalte han oss til å gå ut til nasjonene og gjøre disipler av dem. All makt og autoritet tilhører nå Jesus. Dette er Skriftens budskap.

Ta på deg hele Guds rustning og stå fast! La oss være utholdende i tro og i alt se til Ham som vår kilde.

Historien har vist oss at det er i den mørkeste time at lyset skinner som sterkest. Skal solen igjen bryte gjennom de mørke skyene?

Se, kongen lever! Han er ikke lenger i graven. Han er oppstått. Han har seiret over døden og gikk foran oss alle inn til livet i Guds rike, det liv som varer til evig tid.