20. mai 2024

Det er de syke som trenger legedom

Den gode og barmhjertige Gud er opptatt av at alle skal få legedom og gjenopprettelse. Dette gjelder ikke bare fysisk, men også sjelelig og åndelig. Siden det ligger så mye risikovilje i kjærligheten har Gud også tatt risikoen ved å la mennesket velge hvilken vei det vil gå.

For de fleste av oss er det støtende å se den barmhjertigheten Jesus viste med alle som hadde gått seg vill. Tolleren, den prostituerte, kvinnen som hadde vært gift mange ganger, røveren på korset og så mange andre – alt han ønsket var å koble dem med den overveldende godheten og kjærligheten som er i Guds hjerte.

Den prostituerte kvinnen som ble oppdaget midt i sin og en manns umoral, fikk ikke oppleve Jesu fordømmelse, men overveldende kjærlighet. Hun visste at hun hadde syndet, og noe i henne hadde allerede dømt henne. Jesus sa, gå bort og synd ikke mer. Han viste henne kjærlighet og respekt og ledet henne til en høyere lov enn bokstavens lov. Når hun fikk erfare denne respekten, hvor hun selv fikk ta ansvar for eget liv, kunne hun se den kjærligheten som ønsket å sette henne fri.

For de fleste av oss er det lett å gå rundt og dømme andre. Ofte blir vi som fariseere. Jesus konfronterte dem klart og tydelig. Hyklere kalte han dem.

Vår oppgave som Guds folk er å vise andre et glimt av den kjærligheten som til slutt vil forvandle både hjerte og tanke. Nåde betyr ikke lovløshet, men det setter en prioritet. De jødene som kom til tro fikk ikke hele loven tredd over seg på ny. De ble gitt det de kunne bære, for så å vokse i modenhet og se sine liv forvandlet og fornyet. Guds kjærlighet er ikke blind og naiv. Den er intelligent og full av hensikt. Kjernen i syndens problem er en karaktersak. Det hjelper ikke hvor mye vi forandrer oppførsel hvis ikke hjertet endres. Vårt ønske er så altfor ofte å evangelisere mennesker ved å endre deres oppførsel, mens Guds vei er å vise dem sin enorme godhet og kjærlighet, som igjen knytter dem til ham i en forvandlende relasjon.

De som allerede lever i lyset er forventet å vokse i forståelsen av Guds veier. De som lever i mørket kan ikke forventes annet enn å praktisere mørkets gjerninger.