15. juni 2024

Når du står for valg

Det er tid for valg i Norge. Mange vurderer kandidatene i det forestående kommunevalget. De selger sine budskap med større eller mindre troverdighet. Ikke alt er like gjennomsiktig og midt i det hele er det grasrota som skal ta sine valg for den forestående perioden.

Det er av største betydning at du selv har gjort deg opp en mening om hvordan du ønsker din lokale geografi skal forvaltes, til det beste for alle, men også gjennom å bygge på premiss du selv står for. Når en velger andre til å representere seg selv, er det vesentlig at disse menneskene faktisk står for det de sier, ikke bare taler tomme ord for å få makt.

Det virker som om vi tåler stadig mer prat uten substans i dag, altså at vi egentlig vet at man ikke kan stole på mange av de folkevalgte. Altfor mange snur kappen etter vinden og bøyer seg for populistiske bølger. Hvor er de kvinner og menn som står for noe, uansett hvor vinden blåser? Hvor er menneskene som fremdeles mener at karakterstyrke teller? Hvordan kan vi stole på dem vi velger hvis de ikke først er mennesker av integritet, mennesker som husker hva de har sagt, og står for det?

Dette fordrer også at vi tar ansvar på grasrota. Det er et dilemma at man søker stadig større enheter slik at det blir vanskelig å kjenne de menneskene en stemmer på. Uansett er det verdt å undersøke om kvinner og menn som ønsker å bli valgt som folkets representanter vet hva det betyr å stå for det en har sagt. De må også få vite at det ikke er greit å lyve til folket for å komme i den posisjonen de ønsker. Representanter må gjerne har gode egenskaper både innenfor lederskap og administrasjon, men de må uansett forstå at de er satt til å tjene folket, ikke seg selv, et system, eller eksklusive klubber.

Når historien skal skrives er det menneskene som har stått for noe og levd det ut slik at andre hadde tillit til dem, som rangerer høyest på helteindeksen.

Meninger er mange, men du har et ansvar for at valget vi står foran blir et valg der karakterstyrke og tillit får sin rette plass. Ikke se gjennom øynene på dette. Samfunnet vårt har enormt underskudd på tillit i våre relasjoner. Finn mennesker som virkelig ønsker å bygge sine lokalsamfunn med integritet og gjennomsiktighet. Å være et demokrati betyr at folket deltar i å drive nasjonen fremover. Vi kan ikke bare flytte makt over til «foreldre» i etater og departement. Mulighetene må gis til dem det gjelder, så skal de folkevalgte være tjenere som beskytter rettferdige menneskers frihet til å leve i sitt land.

Velg med hodet, men velg mennesker som har både karakter og visdom!