15. juni 2024

Lær av historien

Mange vet å verdsette sin historie og fortid. Andre lever med en slags forakt mot den. Det er som om det er et enormt behov for å bryte med sin fortid og definere seg selv helt uavhengig fra dette. For den som ønsker å lære av historien blir den et vitnesbyrd som hjelper en å leve et liv med hensikt. At vi er knyttet til det som har hendt før oss er en ufravikelig sannhet. At vi også kan velge å bryte med dette er også sant, men da lever vi ikke lenger i virkeligheten med vår tanke.

Fra historien finner vi visdom til livsførsel. Vi lærer hva som skjer når ulike ideer og livsforståelser tilegnes av enkeltindivid og samfunn. Vi har også historiske milepæler som gir identitet og definisjon.

Historie sett fra et upartisk ståsted kan sies å være den samling av hendelser som har gjort at alt er som det er i dag. Samtidig er det vanskelig å unngå å trekke hendelser sammen i mønstre som bærer vitne om noe som er over historien, kall det historiefortellere. Vi ser hensikt, motiver og tråder som binder det alt sammen. Dette kan vi lett observere på grunnlag av vår egen korte livsreise. Mennesket har en sterk tilbøyelighet til å forstå livet og verden vi lever i gjennom paradigmer eller filter. Vi lever ofte ut fra en overordnet tanke som manifesteres i handlinger.

En rekke mennesker har underholdt tanken om en slags evolusjon, hvor tid og tilfeldigheter har brakt oss hvor vi er i dag. Dette er meningsløst fordi evolusjon blir gitt trekk som minner om hensikt og intelligens, samtidig som det er akkurat det det ikke er. Evolusjon blir et anti-paradigme fordi det beskriver en slags meningsløshet. Likefullt erstatter tanken om evolusjon for mange paradigmet om en intelligent og vis personlig opprinnelse, en som bevisst har gitt hensikt til alt som eksisterer.

De fleste av oss bruker ikke mye tid på virkelig å undersøke bredden, høyden og dybden i våre livssyn. Vi er som oftest svært fornøyde med å leve i det paradigmet vi kjenner oss komfortable med. Å velte om på byggesteinene til våre livssyn oppleves som ukomfortabelt. Dermed lever de fleste som produkt av andres verk, på godt og vondt.

Det ligger mye visdom i å lære fra historien. Vi gjør vel i å forske, undersøke og lære fra den. Gjennom forståelse av historie kan vi leve liv med større hensikt og bygge heller en å ødelegge. Tenk for et bidrag du og jeg kan gi!