18. juli 2024

Herrens sverd over Norge

(Profetisk ord fra Chris G Bennet, 28.03.2023)

Herren tok meg tilbake til dette ordet fra en stund tilbake med ordene: «Hold øye med Norge, hold øye med hele Skandinavia også!

Det kommer en ny bølge av oppvåkning og vekkelse i hele landet, og mange skal bli frelst!»

Han minnet meg også om et gammelt uttrykk om ‘De frosne utvalgte’ – et folk med fantastisk varme og kjærlighet, som vanligvis er ganske reserverte, helt til de begynner å be for landet sitt og folket sitt!

Herren minnet meg så på å minne Norge om arven etter Hans Nielsen Hauge, pinsevennenes far i Norge.

Herrens sverd over Norge
Jeg så en svær engel stå over Norge. Han holdt et stort sverd i hendene med spissen hvilende på bakken.

Det var Herrens sverd. Engelen var erkeengelen Mikael. Han tok opp sverdet og brakte det hardt ned flere steder.

Da det slo til, kom det et stort plask. Han slo de stedene der det er en gammel vekkelsesbrønn.

I det Mikael traff en gammel brønn, og vannet sprutet, så spredte bølger seg som når en stein treffer en dam – bølger går ut i sirkler. Disse sirklene løp opp langs kysten av Norge til de traff et nes – så startet de tilbake mot kilden hvor sverdet traff.

Jeg så dem bære mange mange mennesker tilbake til brønnen. Tidevannet av krusninger ble et tidebølge av mennesker, for så langt bølgene nådde, strømmet folk frem og tilbake, og vokste i antall hele tiden.

Mikael sa: «Menneskesønn, fortell folket at Herrens sverd kommer ned over Norge og deretter over hele Skandinavia.

Herren bryter opp de gamle brønnene, og igjen vil Han oversvømme landet deres. Han bryter ALLE de gamle forbannelsene og festningsverkene i landet.

Han binder ALLE de gamle sterke mennene og opphever deres makt over sitt folk, inkludert Jantelovens forbannelse.

Han bringer Herrens ærbødighet, frykt og kraft tilbake til Norge! Se ikke etter tegn på himmelen – søk heller hans rike, så skal Herren selv bli åpenbart for deg.

Tegnene og underene du skal se skal være til helbredelse og frihet fra det som binder nasjonen. Likevel skal det største mirakelet av alle være livene til dem som omvender seg, vender om fra sine gamle veier og tar imot Ham som HERRE!

Be mitt folk om å være utholdende til de får gjennombrudd. Hør på dem som jeg sender til deg, sier Herren, og jeg vil sende vekkelse over deres land. Jeg vil helbrede Norge og hele Skandinavia, sier Herren, den allmektige.

Med disse ordene forsvant engelen Mikael. Det eneste jeg kunne se var krusningsbølgene som spredte seg og kom tilbake – og et stort antall mennesker sto langs kysten av fjordene, med armene løftet til himmelen, og priste Gud!

Kort tid senere viste Herren meg at, som andre steder i verden, vil lovprisning, tilbedelse og unge mennesker lede veien.

Den eldre generasjonen vil veilede folket, gå i forbønn for og trekke ned Herligheten – men den unge generasjonen fra 6-36 vil lede an og vende folket tilbake mot Herren.

«Forakt ikke og undertrykk ikke de unge,» sier Herren, «for ved å gjøre det, vil du undertrykke Min Ånd mens han beveger seg i ditt land.

Jeg vil oppreise dem jeg vil oppreise, og jeg vil vise at de er godkjent ved sin kjærlighet og ved deres store tro.»

Slik talte Herren i dag.

Norge, og hele Skandinavia skal reddes! Halleluja!! \o/

~ Chris G. Bennett

https://www.hiskingdomprophecy.com/the-sword-of-the-lord-on-norway/