20. juli 2024

Doktorgrad i løgn?

Paulus skriver tydelig i sitt brev til Korinterne. Han gjør det veldig klart at sannhet og løgn ikke deler felles grunn i det hele tatt. Guds lys forblir referansen og alt annet kommer til kort.

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1 Kor 1:18) Kan vi få klarere tale? Det er for oss et underlig paradoks Gud har lagt ned i vår eksistens. Noe som kan fremstå som så logisk og åpenbart i våre menneskelige tanker, blir til tomhet og løgn når det kommer i Guds lys. Når vi søker substans av denne verden taper vi, men når vi søker substans av Guds verden seirer vi. Jesus blir til anstøt for vårt menneskelige perspektiv. Mange vil si: «Det er bare for dumt!» Tenk å kaste bort et liv uten å søke å realisere seg selv mens man ennå har alderen og mulighetene! Ja, nettopp slik er Guds perspektiv så annerledes. «Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.» (1 Kor 2:8)

Dette med å ha tillit til Gud er noe vi må ta alvorlig. I alle livets uttrykk finner vi konkurrerende tankesett. Hva skal vi tro? Når vi blir historieløse er vi lett bytte siden vi ikke kjenner opprinnelsen til mange av tankene. Dersom vi heller ikke har kunnskap om Skriften, ja da er vi på farlig grunn. Forskning og spørreundersøkelser viser oss at flesteparten av de som er Jesu etterfølgere bruker lite eller ingen tid til å lese Skriften(1). Hva fyller vi oss da med? Vi må nok erkjenne at for de fleste er det falsk lære som får prege våre liv. En frukt av dette er at våre liv ikke blir salt og lys for verden. En annen alvorlig frukt er at det hindrer Gud fra å forløse sin fylde og velsignelse over våre liv. (Mal 3)

Vi må vekke hverandre opp til å bli mennesker som igjen gransker Skriften, slikt menigheten i Berøa ble kjent for. Hvordan kan vi rive ned tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud dersom ikke sannheten først får fylle oss? Da vil vi fortsatt være under denne verdens lære. Da vil vi forske og studere på løgn og falsk lære. Da hjelper det lite å ha doktorgrad dersom studiene ikke var bygget på sannhet.

Skal Guds folk vise veg må vi inn i Skriften og inn foran Guds ansikt. Vi trenger åpenbaring slik at vi kan kjenne tiden og hva som må gjøres. Lokalsamfunn og nasjoner leter desperat etter hensikt. I dag er mange fanget i festningsverk og tankebygninger som står Gud i mot.

Det er håp, men vi må vende oss til Gud!

(1)