21. mai 2024

Ansvarliggjøring

Tirsdag 26 mai 2020 markerte nok et steg for polariseringen av Norge. Mens mange iherdig kjempet for verdighet og beskyttelse av liv, ble vekten på skåla stemmene til de mange som ikke lenger viser moralsk forankring. Det argumenteres med så mangt, men i bunnen ligger det ikke noe som er verken absolutt eller pålitelig.

Vi lever i en verden hvor vi må stille spørsmål rundt opprinnelse, hensikt, verdi og identitet. Mange tar aldri oppgjør med disse og blir produkt og frukter av andres påvirkning.

Skal vi ha fungerende samfunn er det essensielt at mennesker utdannes og ansvarliggjøres. Norge ble som nasjon født med et verdigrunnlag, en grunnlov som alle har å forholde seg til. Over tid har vi importert og godtatt tankene som kommer fra lovløshet, hvor det ikke finnes klar definisjon av noe som helst. Pluralisme er og blir selvutslettelse, fordi en da ikke lenger har rett til å fungere i samfunnet.

Det finnes en gjenpart som fremdeles er trofast mot Skaperen, den evige Gud som har lagt ned sine lover i skaperverket. Det er håp for nasjonen, og Guds løfte er at han tar seg arv i alle nasjoner. Spørsmålet er hvem som vil svare på kallet og stige inn i hans rike. Kanskje ser det mørkt ut i dag, men Guds løfte er at urettferdighet skal dømmes og til slutt utryddes.

Vi må innse at hver eneste menneske har en ufattelig verdi, og det ligger ikke i vårt ansvar å bestemme hvem som har verdi som menneske og hvem som ikke har det. Dermed er det du og jeg som er ansvarlige for å sette Guds standard i samfunnet. Når vi ikke gjør det er forfall å forvente.

Menneskeverd kommer fra Skaperen, ikke fra våre meninger. Det er når våre meninger og overbevisninger er i henhold til sannheten av samfunnet opplever velsignelse. Ulydighet mot sannheten fører til død og forbannelse.

Velg i dag veien du vil gå og hvem du vil tjene!