20. juli 2024

Be strategisk

13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. Da velges det inn mennesker som får et særskilt ansvar til å tjene folket i en ny periode. Det er viktig at vi lever med et paradigme som inkluderer nasjonens ledelse i Guds hensikt. Vi lever veldig farlig for tiden fordi kampen om Norge ofte skjer i forum hvor borgerne ikke ferdes.

Dermed er det viktig at grasrota engasjerer seg. Norges grunnlov slår fast at folket er det lovgivende organ. Dermed har de som er folkevalgte et særskilt ansvar for å tjene folket. Organ som etableres av myndighetene har også ansvar for å vise stor respekt for borgerne.

Kursen Norge er på i dag er ikke god. Det skjer en stadig nedrivning av det våre landsfedre grunnla. Respekten for grunnloven og for borgerne i landet er minimal. Mange prøver å innføre lover som rett fram er en hån mot viktige prinsipp som samvittighetsfrihet. Vi har fått mange direktorat og etater som ikke forstår hvorfor de eksisterer. De har blit små kongeriker i nasjonen og styres til tider av overnasjonale interesser heller enn til folkets beste.

Dermed er det tid for å be strategisk. Vi må likevel huske en grunnleggende sannhet. Da Israel ville ha en konge som folkene rundt dem, var dette en stor synd i Guds øyne. Profeten Samuel sa til dem: «Kjenn da og se hvor stor deres ondskap er, den som dere har gjort for Herrens åsyn ved å kreve en konge!» (1 Sam 12:17b) Likevel var Gud nådig og respekterte deres valg. Han reiste opp konger. Vi lever ikke i det ultimate paradigmet, men må søke Guds visdom også for det vi har.

Israel valgte en konge fordi de forkastet Gud. Det vil si at de søkte en erstatning for den gode Gud som ville være deres forsørger på alle områder. Jesaja skrev: «For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss.» (Jes 33:22) Norge har altså valgt en løsning hvor vi står med et system som er en trussel mot Guds herredømme. Dermed er vårt ansvar å begrense makten til myndighetene. De har et ansvar, men det er vi som folk som må sørge for at de ikke overskrider dette. Gud sa klart og tydelig at kongen ville ta både eiendom og annet fra dem, altså at de ikke lenger ville være et fritt folk.

Det eneste vernet for en nasjon er et våkent folk som tenker ut fra grunnlovens verdifundament, nemlig Skriften. Det betyr at Guds folk er svaret for Norges framtid. Vi må be, men vi må be etter Skriften og ha Åndens åpenbaring. Når vi ikke har forståelse kan selv en Jesu etterfølger føre forbannelse over nasjonen. Våre tanker har blitt svært formet av tiden vi lever i. Nå trengs det profetiske røster som vil tale ut det som skal komme.

Mennesker representerer tanker og åndskrefter, selv de som ikke vedkjenner seg det. Dermed blir våre bønner og vårt samfunnsengasjement strategiske faktorer i Guds hensikt for Norge. Vi har sett gjennom media at mange mennesker taler med to tunger. De er ikke hele og mangler integritet. Populisme har blitt en stor fristelse, dermed står ingen for noe, bare det andre mener. De har dermed bevist at de mangler karakterstyrke og at de er mennesker uten virkelig substans. En representant som velges må kunne vise seg tilliten verdig, ellers sitter vi med noe korrupt og vi har blit forrådt.

Siden Norge er på feil vei, må vi be og forvente rystelse i det etablerte. Mye av maktsystemet må rives ned, fordi det har satt seg opp mot borgerne. Spørsmålet er om det skjer ved en stille reformasjon, eller om det skjer gjennom konflikt av mye alvorligere art. Vi har en grunnlov og alle borgere i Norge skal stå ved denne, ellers er man i prinsippet en fiende av nasjonen. Vårt ansvar er å være og velge mennesker som står for dette.

Det er tid for å be strategisk. Dette vil vi komme tilbake til. Det er mange åndelige fjell i Norge hvor Jesu herredømme må tilbake. Da vil også velsignelse komme over landet vårt.

Søk Herrens ansikt og be strategisk i tiden framover! Om ett år er det valg.