21. april 2024

Grunnlovsbevegelsen

Har du noen gang lest Norges Grunnlov? Den er et konstitusjonelt dokument som vår nasjon er bygget på. Den er et juridisk dokument som setter rammer for vårt folk, vår eksistens og vår felles framtid.

I mange nasjoner opplevde man enormt sosialt forfall da man sluttet å undervise og hevde de ti budene som Gud ga til Israels folk. De satte nemlig fundamentale rammer for deres eksistens som nasjon. Disse budene finner vi spor av i alle menneskers samvittighet. Det ligger nemlig et Gud-avtrykk i oss alle og dermed kjenner vi igjen hva som er av verdi og ikke. For noen har dette avtrykket blir svertet og ødelagt slik at de nærmest aldri har erfart denne gode loven tale i sitt indre.

Vår nasjons grunnleggere forsto at det er bare et folk som står på Skriften først som kan være et fritt folk. De forsto at Gud er visdommens kilde. Derfor erkjenner de først og fremst at det er det kristne livssynet som er verdigrunnlaget for grunnloven og nasjonens eksistens.

Dersom du verken kjenner de ti bud eller Norges grunnlov har du et problem. Da vil du ikke være i stand til å si fra når noe er galt. Da vil du være lett å forlede og en dag vil nasjonen vi fikk være tapt.

Hvorfor kjempet menn og kvinner mot invaderende styrker i 2. verdenskrig? Hvorfor ofret de sine liv for nasjon, bygd, hjem og familie? Jo, de visste at her var noe av verdi. Norge var et sted hvor de kunne leve liv i fred og være med og bygge samfunn til det beste for alle. De forsto at de selv var suverene mennesker med ansvar for eget liv. De forsto at nasjonen måte hevde sin suverenitet for å bevare sin frihet. Historien er så altfor tydelig på ødeleggensen som følger krig og invasjon, også på lang sikt.

Dersom Norges framtid skal sikres, må vi få en ny generasjon som kjenner vår historie og som kjenner Norges grunnlov. Mer enn det, vi må også ha en generasjon som vet å gå tilbake til grunnlovens verdikilde, nemlig Skaperen, ja selve Sannheten og Skriften han har inspirert.

Det er Guds folk som er Norges håp. Vi må våkne opp og engasjere oss. Vi er ikke på flukt. Vårt oppdrag er å gjøre disipler av nasjonen. Gud satte grenser rundt Norge for at mennesker skal søke ham og finne ham. Da trenger vi også Guds visdom angående måtene vi bygger samfunn på.

Nå trenger vi en bevegelse av mennesker som verdsetter Grunnloven. Mye av det vi har i samfunnet i dag trenger renselse. Det står i strid med vår grunnlov. Retten til liv for alle er en av dem. Samvittighetsfrihet er en annen. Retten til å ytre seg er en. Vi mister grunnleggende retter fordi vi ikke forteller de som tukler med disse hva standarden skal være.

Det norske folket er det lovgivende organ i nasjonen, og slik må det også være.

Våkne opp! En Grunnlovsbevegelse er på vei. Mennesker vil innse det og begynne kampen for å ta tilbake nasjonen. Det er de som vil bryte ned nasjonen som er lovbryterne, men bildet fremstilles som det motsatte. La deg ikke lure!

Uretten skal eksponeres, men vi må reise oss og si fra!

Det er ennå håp for Norge.

PS! På nettet kan du finne Norges Grunnlov her. (Åpnes i ny fane)